Cooperare internațională

Împărtăşirea experienţei şi a celor mai bune practici ale României pentru a promova respectarea drepturilor copilului la nivel regional şi global

Împreună cu copiii și experții din Finlanda și Croația, următoarele țări care preiau Președenția rotativă a Consiliului UE
UNICEF/200251/Anamaria Dinulescu

Contextul

România a înregistrat progrese semnificative în ultimii 30 de ani. Stat membru al Uniunii Europene cu venituri medii-superioare (urmând să devină o ţară cu venituri mari până în 2025, potrivit datelor Băncii Mondiale), România a dobândit bune practici şi expertiză solidă în domeniul monitorizării drepturilor copilului, al educaţiei, al sănătăţii şi al protecţiei copilului.

România este foarte dornică să împărtăşească toate acestea cu alte ţări. Aceasta concordă cu interesul tot mai mare al diferitelor state pentru realizarea de schimburi de experienţă. Împreună cu ministerele de resort, UNICEF identifică, documentează şi validează bunele practici (inclusiv prin evaluări) şi, alături de Ministerul Afacerilor Externe, promovează şi diseminează aceste bune practici în rândul altor ţări. Totodată, mulţi omologi de la nivel naţional şi local caută să înveţe din experienţa altor ţări şi să se implice în iniţiative regionale sau globale.

Modelele dezvoltate de UNICEF, precum Pachetul Minim de Servicii, adresat copiilor şi familiilor, şi programul Educaţie Incluzivă de Calitate, se numără printre bunele practici identificate în România. Alte domenii de interes comun şi bune practici documentate, la nivelul cărora UNICEF joacă un rol cheie, sunt educaţia parentală, dezinstituţionalizarea, promovarea comportamentelor sigure în rândul adolescenţilor, promovarea modelelor pozitive în vederea creşterii aşteptărilor şi aspiraţiilor educaţionale ale copiilor din grupurile vulnerabile. În contextul politicii europene de vecinătate şi al procesului de extindere a Uniunii Europene, experienţa României ca ţară care a prioritizat problematica copiilor în timpul procesului de aderare la Uniunea Europeană a fost, de asemenea, documentată şi pusă la dispoziţia altor ţări interesate din Balcanii de Vest. În plus, Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, în primele şase luni ale anului 2019, reprezintă o sursă de bune practici. Pe durata acesteia, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru afaceri europene, şi UNICEF România au cooperat pentru a promova dreptul la participare al copiilor ca o prioritate la nivelul UE.

Soluţia

Ministerul Afacerilor Externe al României şi Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (RoAID) au stabilit ca priorităţi acordarea de asistenţă oficială pentru dezvoltare (AOD) în domeniul drepturilor copilului şi implicarea mai activă a României în promovarea drepturilor copilului la nivel internaţional. Acest demers include un mecanism comun de finanţare menit să permită ţărilor ce doresc să beneficieze de experiența României să acceseze fonduri din partea RoAID pentru a acoperi costurile asistenţei tehnice oferite de experţii români. Cererile pentru schimburi de cooperare internațională cu România pot fi transmise lui Eduard Petrescu, Specialist Programe, epetrescu@unicef.org. 

Domenii în care România poate oferi expertiză şi asistenţă tehnică

Pachetul Minim de Servicii

Pachetul Minim de Servicii oferă acces integrat la asistenţă medicală, protecţie socială şi educaţie. Acesta poate preveni, cu un cost mic, numeroase probleme ce afectează copiii cei mai vulnerabili şi familiile lor: separare, lipsa accesului la alocații sociale la care au dreptul prin lege, violenţă, sarcini timpurii, boli, abandon şcolar sau absenteism.

Florinel împreună cu familia sa.

Educaţie Incluzivă de Calitate

Programul nostru doreşte să se asigure că toţi copiii încep şcoala la o vârstă potrivită, nu renunţă la şcoală şi învaţă la potenţialul lor maxim, astfel încât să fie pregătiţi pentru viaţă şi activitatea profesională. În acest scop, am creat un parteneriat între şcoală, familie şi comunitate în favoarea participării şi sprijinirii copiilor. Implementăm acest program din anul 2014, în 51 de şcoli din judeţul Bacău.

A child playing in kindergarten part of UNICEF Quality Inclusive Education Package

Dezinstituţionalizare

În vederea identificării celei mai potrivite direcţii strategice pentru reformarea sistemului public de protecţie a copilului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a realizat, împreună cu Banca Mondială şi UNICEF, o analiză aprofundată a sistemului din România. Rezultatele au arătat că instituţiile respective trebuie închise, conturându-se o soluţie clară: serviciile alternative.

Children playing in a kindergarten part of UNICEF education programme

Educaţie parentală

Împreună cu autorităţile şi ONG-urile, am dezvoltat activităţi de educaţie parentală pentru toate grupele de vârstă, încă din 2010. Aceste bune practici elaborate în cadrul programelor UNICEF Campania Hai la şcoală! şi Pachetul Educaţie Incluzivă de Calitate, implementate în România, au fost deja împărtăşite altor şase state UE şi Israelului, în cadrul unei conferinţe europene organizate împreună cu HoltIs şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

A family with three children, including one with disability

Resurse

Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului

UNICEF a oferit asistenţă tehnică autorităţilor române în procesul de elaborare a două strategii în domeniul drepturilor copilului. Ultima acoperă perioada 2014-2020 şi reprezintă documentul ce stă la baza politicilor intersectoriale pentru realizarea drepturilor copilului şi alocarea de resurse de la bugetul central şi din surse externe.