Cooperare internațională

Împărtăşirea experienţei şi a celor mai bune practici ale României pentru a promova respectarea drepturilor copilului la nivel regional şi global

Împreună cu copiii și experții din Finlanda și Croația, următoarele țări care preiau Președenția rotativă a Consiliului UE
UNICEF/200251/Anamaria Dinulescu