Pachetul minim de servicii

Dezvoltarea copiilor în sânul familiei și accesul la servicii medicale și la educație oferă cea mai bună șansă de reușită în viață

Local proffesional  visiting a vulnerable child
UNICEF in Romania/ Gonzalo Bell

Provocarea

Copiii vulnerabili se pot confrunta cu riscuri multiple

În România trăiesc aproape 4 milioane de copii. Deși țara a înregistrat progrese semnificative în ultimii 30 de ani, o pondere prea mare a acestora continuă să fie afectată de sărăcie și de lipsa serviciilor medicale la nivel local și a educației de calitate.

  • Jumătate dintre ei se află la risc de sărăcie și excluziune socială, în timp ce aproape unul din patru suferă de lipsuri materiale grave. (Eurostat 2017).
  • 400.000 se află în afara sistemului de educație, cu șanse reduse de a-și găsi de lucru odată deveniți adulți. (2017, studiu UNICEF ).
  • Peste 52.000 sunt separați de familiile lor, în general ca urmare a sărăciei, violenței sau a abandonului.
  • Anual, 10.000 de copii sunt separați de părinții lor.
  • Un milion de copii sunt spitalizați anual. Aceste internări costisitoare ar putea fi prevenite prin asigurarea de serviciile medicale primare la nivel local.

Peste 15.000 de cazuri de copii abuzați, neglijați și exploatați au fost raportate în 2018 (statistici emise de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Copilului și Adopție). Cei mai vulnerabili copii sunt cei din familii sărace, din comunități de romi, din mediul rural și copiii cu dizabilități.

Potrivit unui studiu realizat de UNICEF, fiecare an suplimentar petrecut pe băncile școlii crește venitul viitorului adult cu 8-9%, reduce riscul șomajului cu 8% și riscul de probleme grave de sănătate cu 8.2%.

Toți copiii au dreptul la asistență medicală, protecție socială și educație de calitate. 

Excluziunea socială, care constă în  lipsa unui loc de muncă, a accesului la servicii medicale sau la educație, este rezultatul unui cumul de factori care afectează familii sau comunități pe parcursul mai multor generații. Aceștia includ: o alocare insuficientă sau necorespunzătoare a resurselor, norme, standarde, instrumente și metodologii neadecvate și insuficienta cooperare la nivelul sistemelor de sănătate, educație, social și de protecție a copilului.

Provocarea constă în realizarea de intervenții de prevenție, în afară intervențiilor de sprijin al copiilor deja afectați – un sistem local capabil să identifice, să prevină și să trateze vulnerabilități este vital.

 

All children have the right to health care, social protection and quality education.
UNICEF in Romania/ Christian Kostyak

Soluția

UNICEF și România și-au unit eforturile pentru a oferi o soluție viabilă care:

  •  folosește în cea mai mare parte resursele deja existente în comunitate.
  •  este ușor de aplicat oriunde în România.
  •  este eficientă și  nu are costuri foarte ridicate.

Am selectat cu atenție 45 de comunități din județul Bacău în care autoritățile locale și partenerii au lansat în 2014 un program pilot, cu finanțare din partea Norway Grants și UNICEF: Servicii Comunitare pentru Copii. Scopul acestuia este ca toți copiii din România să fie protejați, sănătoși și educați, prin acces la servicii integrate la nivelul comunității.

Începând cu 2017, proiectul nostru continuă cu fonduri din partea Fundației Botnar și resurse UNICEF.

Pachetul Minim de Servicii asigură acces integrat la servicii de sănătate, protecție socială și la educație. Acestea pot preveni, cu un cost minim, multe dintre problemele cu care se confruntă copiii cei mai vulnerabili și familiile acestora: separarea de familie, lipsa unui venit minim, violența, sarcinile timpurii, boala, abandonul sau absenteismul școlar.

Pentru ca familiile să beneficieze de aceste servicii, un asistent social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar își unesc eforturile în comunitățile selectate. Primii doi merg din casă în casă și identifică nevoile fiecărei gospodării, cel de-al treilea își desfășoară activitatea în școală. Nevoile identificate sunt înregistrate prin intermediul unui instrument online inovator numit Aurora, cu ajutorul căruia datele colectate sunt utilizate în identificarea de soluții, acordarea de consiliere directă și susținere.

Sprijinul oferit de acești profesioniști îmbunătățește viața copiilor vulnerabili. Eventuala separare a copiilor de părinți a fost evitată, copiii nu s-au mai îmbolnăvit și au continuat să meargă la școală.

Cei trei lucrători comunitari colaborează cu actori locali precum primăriile, ONG-urile și alți parteneri de la nivelul comunității pentru a forma o rețea puternică de parteneriate. În comunitățile de romi, celor trei li se adaugă un mediator școlar și un mediator sanitar, oferind astfel servicii cu un grad ridicat de adaptare la nevoile locale identificate.

Munca noastră în cele 45 de comunități din Bacău a fost supusă unei evaluări independente anuale, demonstrând rezultate concrete pentru zeci de mii de copii, cât și pentru familiile și comunitățile lor.

Aceste servicii pot  fi extinse la nivel național în beneficiul tuturor copiilor din România, presupunând un cost de numai 100 euro pentru un copil pe an. Investiția în copii reprezintă nu numai realizarea drepturilor lor, ci și o investiție în viitor.

Resurse

Actualizăm aceste resurse în mod regulat, astfel încât să reflecte activitatea noastră la zi.

Mai multe despre Pachetul Minim de Servicii

Broșură Pachetul Minim de Servicii

Noutăți despre activitatea noastră în comunități: Povești din comunități

Cum s-a schimbat în bine viața acestei familii cu puțin ajutor: Povestea Andreei Ursaru

Aurora, platforma online care îi ajută pe profesioniștii locali în fiecare zi.