Dezinstituționalizarea

Pentru fiecare copil, o familie iubitoare

Child in an institution
UNICEF/ Kate Holt

Provocarea

Copiii au nevoie de dragoste și protecție pentru a se dezvolta armonios

Deși Guvernul României a înregistrat, în ultimele trei decenii, progrese semnificative în ceea ce privește reducerea numărului de copii aflați în îngrijirea statului, țara are încă unul dintre cele mai mari sisteme alternative de îngrijire din regiune. Acest sistem se ocupă de nevoile a peste 56.000 de copii. Dintre aceștia, aproximativ 18.000 sunt în îngrijire maternală, 13.900 în grija rudelor, 4.800 în grija altor familii și 18.500 în instituții de stat. Aproximativ 3.000 dintre aceștia sunt adoptabili.

Când copiii cresc în afara unui mediu familial, șansele lor de a-și valorifica pe deplin potențialul scad. Cercetările au arătat că fiecare trei luni pe care un copil cu vârsta sub trei ani le petrece într-o instituție întârzie dezvoltarea fizică cu o lună.

Există, de asemenea, și riscuri de întârziere a dezvoltării cognitive și lingvistice.

La toate acestea se adaugă stigma socială, deoarece copiii din instituții sunt adesea considerați diferiți și marginalizați.

Este de menționat faptul că majoritatea copiilor aflați în îngrijirea statului sunt așa-numiții „orfani sociali“, deoarece mama este în viață și este cunoscută în cazul a peste 90% dintre copii, iar 48% dintre copii au și tați. Familiile vulnerabile care se luptă să își păstreze copiii și să evite separarea de aceștia au nevoie de susținere.  Aproximativ 5.000 de copii intră în sistemul de îngrijire în fiecare an. Diversele motive includ sărăcia (~ 41% dintre cazuri), abuzul, neglijența, exploatarea și diferite forme de violență (~ 28% dintre cazuri) și dizabilitățile copiilor (~ 9,5%).

Adesea, separarea are loc deoarece părinții nu-și mai pot permite să cumpere mâncare sau să aibă o locuință adecvată pe timpul iernii, iar copiilor le-ar fi, cred ei, mai bine într-un centru unde este cald și au ce mânca. Uneori copiii provin din familii divizate sau monoparentale, în care câștigarea traiul de zi cu zi este deosebit de dificilă. Acestea cel mai probabil, nu știu că sunt eligibile pentru ajutor social sau nu știu ce demersuri trebuie să facă în acest sens. Pe acest fond, în absența contactului cu un asistent social sau cu un asistent medical, dacă nu cu un medic, apar violență, sarcini timpurii și boli.

Familiile oferă, în cele mai multe cazuri, mediul cel mai protector și adecvat pentru copii.

Decizia de a separa un copil de familia sa este o măsură extremă, care ar trebui luată numai dacă este absolut necesară și dacă este în interesul superior al copilului. Ea trebuie însoțită de un plan detaliat pentru fiecare copil, care să conducă, în mod ideal, la îngrijire familială sau îngrijire maternală în comunitate.

 

An institution it's not the best environment for a child to grow up in
UNICEF in Romania

Pentru copii, a crește cu dragoste și grijă este esențial. În cele mai multe cazuri, instituțiile, în special cele care adăpostesc un număr mai mare de copii, nu pot oferi un astfel de mediu, indiferent de cât de dedicat și iubitor este personalul.

Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România

Soluția

Pentru fiecare copil, o familie iubitoare

Pentru a identifica cea mai strategică abordare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), împreună cu Banca Mondială și UNICEF, au realizat o analiză complexă a sistemului de protecție a copilului în România. Rezultatele studiului arată că trebuie închise aceste instituții și formulată o soluție clară: servicii alternative.

Prima parte a soluției constă în identificarea unui mediu de tip familial pentru fiecare copil: familia biologică, familia extinsă sau opțiuni de îngrijire în cadrul familiei sau în cadru similar celui familial, cum este asistența maternală. De asemenea, dat fiind faptul că majoritatea copiilor din sistem sunt adolescenți care curând vor începe viața pe cont propriu, aceștia vor avea nevoie și de pregătirea necesară deprinderii acelor abilități esențiale de viață independentă: să învețe o meserie sau să profeseze într-un anumit domeniu, cum să-și găsească un loc de muncă, cum să se gospodărească. O altă opțiune pentru adolescenți este să locuiască împreună în apartamente și, sub îndrumarea specialiștilor, să invețe traiul în comun.

Sunt multe lucruri ce pot duce la separarea familiei de copil. O soluție eficientă trebuie să trateze toate cauzele respective, cu cât mai din timp, cu atât mai bine.

Intervenția noastră a constat în testarea și instituirea unui sistem care să identifice din timp astfel de cazuri, să acorde sprijin și să prevină situația de criză, ținând cont de interesul superior al copilului: Pachetul Minim de Servicii.

UNICEF colaborează cu Guvernul României, cu societatea civilă, având sprijinul sectorului privat și al persoanelor fizice, pentru ca toate familiile, în special cele mai vulnerabile dintre acestea, să beneficieze de un Pachet Minim de Servicii. Serviciile de protecție socială, sănătate și educație incluse în acest pachet pot preveni multe dintre problemele identificate, cu costuri infinit mai mici. Soluția noastră este implementată în 45 de comunități din județul Bacău, cu rezultate foarte bune pentru copii și cu un raport cost-beneficiu foarte eficient pentru comunitate. Astfel de servicii reprezintă activitatea de zi cu zi a unei echipe formate din 3-5 profesioniști care lucrează în comunitate și împreună cu comunitatea pentru a veni în sprijinul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora, prin intervenții cât mai prompte. 

În urma eforturilor noastre, în ultimii ani, numărul asistenților maternali – profesioniști cu pregătire în creșterea copiilor în propriul cămin, adesea alături de familiile proprii, și care au mereu în vedere interesul superior al copiilor, sub directa și constanta supervizare a asistentului social – a crescut. Peste 18.000 de copii și-au găsit un cămin la acești profesioniști în ultimii 15 ani.

Resurse

Citiți mai multe despre activitățile noastre ce vizează încetarea instituționalizării copiilor în România.

Mai multe informații despre dezinstituționalizare puteți găsi aici: http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Copiii-din-sistemul-de-protectie-a-copilului_UNICEF_ANPDCA_BM_2016.pdf

 

Noutăți privind activitatea noastră în materie de advocacy prin care promovăm și protejăm drepturile tuturor copiilor din România: http://www.unicef.ro/media/pentru-fiecare-copil-o-familie-si-o-comunitate/