Pachetul educație incluzivă de calitate

UNICEF în România susține educația copiilor, contribuind la întărirea legăturilor dintre familie, școală și comunitate.

Programul nostru își propune să se asigure că toți copiii încep școala la vârsta potrivită, rămân la școală și învață la potențialul lor maxim, pentru a fi pregătiți pentru viață și angajare.
UNICEF/UN1/Gonzalo Bell

Provocarea

Mulți copii sunt încă în afara școlii

Lipsa accesului la educație incluzivă de calitate reduce dramatic șansele copiilor de a-și valorifica potențialul, de a deprinde abilități esențiale pentru viața lor și de a-și câștiga traiul ca adulți.

Deși situația copiilor din România s-a îmbunătățit constant în ultimii 30 de ani, provocările continuă să existe. Pentru prea mulți copii, accesul la educație de calitate este o provocare zilnică, din cauza unor factori ca sărăcia, discriminarea sau lipsa de sprijin din partea părinților și a comunității.

În prezent:

 •        Aproape 400.000 de copii nu merg la școală;
 •        Doar patru din cinci copii termină clasa a VIII-a și doar șapte din zece finalizează liceul sau școala profesională;
 •        Unul din patru copii romi învață în clase segregate;
 •        Mulți copii cu dizabilități nu merg la școală - șansele lor de a finaliza învățământul obligatoriu sunt mai mici decât ale colegilor lor;
 •        Patru din zece elevi cu vârsta de 15 ani au dificultăți în a înțelege textele pe care le citesc;
 •        Unul din cinci adolescenți și tineri nu merge la școală, nu urmează o formare profesională sau alte tipuri de formare și, prin urmare, nu își poate găsi un loc de muncă;

A ne asigura că toți copiii merg la școală este esențial pentru șansele lor de a prospera.

Aceste statistici nu apar peste noapte. Ele se extind cu fiecare copil care nu merge la grădiniță, cu fiecare oră la care copiii nu participă. Pentru mulți școala este prea departe, familiile lor se luptă cu sărăcia sau au nevoie ca ei să rămână acasă pentru a avea grijă de frații lor. Unii copii se simt discriminați sau excluși de către profesori sau colegii de clasă. Mulți părinți au rețineri în interacțiunea cu profesorii și cadrele didactice în general, iar alții consideră că educația nu este importantă.

Copiii cei mai expuși riscului de abandon școlar provin din medii rurale, din familii sărace, din comunități de romi sau au o dizabilitate.

Rata abandonului școlar este de trei ori mai mare în zonele rurale decât în ​​cele urbane.

Copiii romi au o probabilitate de șase ori mai mică decât alți copii să finalizeze învățământul secundar.

Cauzele sunt diverse:

 •         fonduri, standarde, instrumente sau metodologii insuficiente;
 •         lipsa formării continue a cadrelor didactice și a directorilor școlari;
 •         părinții care nu înțeleg beneficiile educației;
 •         comunicarea și parteneriatul între părinți și profesori slabe sau inexistente;
 •         implicarea redusă a părinților și tutorilor în educația copiilor;
 •         discriminarea împotriva romilor, a copiilor cu dizabilități și a fetelor;
 •         violența împotriva copiilor, tolerarea metodelor violente de disciplinare;

Cu cât abandonează școala mai devreme un copil, cu atât îi va fi mai greu ca adult să își găsească un loc de muncă, să aibă ce pune pe masă și să își trimită copiii la școală. Acest lucru permite perpetuarea sărăciei din generație în generație.

Smiley vizitând o familie vulnerabilă
UNICEF / Anamaria Dinulescu

Toți cei care visează la o țară frumoasă, trebuie sa știe ca nu o putem avea decât dacă toți copiii merg la școală și învață pentru a-și atinge potențialul!

Smiley, Ambasador Național pentru UNICEF în Romania

Soluţia

UNICEF în România a dezvoltat și implementat, în parteneriat cu autoritățile centrale, județene și locale și ONG-uri, o soluţie care folosește cât mai eficient resursele locale existente şi care crează legături mai puternice între familii, şcoală şi comunităţi.

Obiectivul Pachetului Educație Incluzivă de Calitate este ca toţi copiii să meargă la şcoală de la vârsta potrivită, să înveţe la potenţialul lor maxim și să fie pregătiţi pentru viaţă. În acest scop, am creat un parteneriat şcoală-familie-comunitate care sprijină copiii. Implementăm acest program din anul 2014, în 51 de instituții şcolare din judeţul Bacău.

Pachetul Educație Incluzivă de Calitate se adresează tuturor elevilor şi şcolilor, concentrându-se îndeosebi pe copiii cei mai vulnerabili şi pe şcolile cele mai dezavantajate.

Intervenţia noastră pune accent pe:

 • formarea directorilor de şcoală şi a profesorilor astfel încât aceștia să sprijine mai bine fiecare copil;
 • oferirea de metode şi abilităţi didactice mai eficiente;
 • sprijinirea familiilor în vederea dezvoltării competenţelor parentale;
 • creşterea stimei de sine şi a aspiraţiilor educaţionale ale copiilor;
 • îmbunătăţirea comunicării dintre părinţi şi profesori;
 • intensificarea sprijinului comunității în favoarea educaţiei.
Philippe Cori, Director Regional Adjunct, Europa și Asia Centrală, și Valentin Vieru, primarul orașului Moinești, după semnarea unui acord de parteneriat pentru un centru comunitar.
UNICEF/Gabriel Vockel
Philippe Cori, Director Regional Adjunct, Europa și Asia Centrală, și Valentin Vieru, primarul orașului Moinești, după semnarea unui acord de parteneriat pentru un centru comunitar.

Cele mai bune rezultate apar atunci când şcoala şi primăria acţionează împreună cu părinţii, în interesul copiilor.

Rezultate

Iată câteva dintre rezultatele obținute, conform unei evaluări intermediare independente a programului.

Pachetul Educație Incluzivă de Calitate a: 

 • prevenit abandoul şcolar a 83% dintre copiii la risc;
 • îmbunătăţit participarea şcolară a 67% dintre copiii la risc de abandon;
 • îmbunătăţit performanța școlară a 53% dintre copii;
 • dezvoltat un model de sprijin integrat din partea școlii și a autorităților locale pentru familiile vulnerabile.

Educaţia Incluzivă de Calitate trebuie extinsă la nivel naţional pentru a beneficia de ea toţi copiii din România.

Costul implementării Pachetului de Educație Incluzivă de Calitate este de 84 de euro per elev pe an, în primul an școlar, și de 32 de euro ulterior. Așa cum a arătat un studiu UNICEF, lipsa investiției în educație are ca rezultat costuri mult mai mari, atât în ​​ceea ce privește pierderea potențialului uman, cât și în ceea ce privește investițiile din finanțele publice. Investiția în educație de calitate pentru toți copiii este o investiție inteligentă și eficientă.

Resurse

Citiți mai multe

Citiți mai multe despre eforturile pe care le facem pentru a pune la dispoziţia tuturor copiilor din România pachetului Educaţie Incluzivă de Calitate. Actualizăm aceste resurse periodic, astfel încât să reflecte activitatea curentă şi progresele realizate.

Pachetul Educaţie Incluzivă de Calitate detaliat: https://www.unicef.org/romania/Quality_Inclusive_Education_Package.pdf 

Noutăţi referitoare la activităţile pe care le realizăm în comunităţi:

https://www.youtube.com/watch?v=8Zf_SP6GSJo