सुरक्षित बाल खेलौना

के तपाईँका बालबालिकाका खेलौना सुरक्षित छन्?

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युनिसेफ नेपाल, नेपाल हस्तकला महासंघ