Zhvillimi dhe Pjesëmarrja e Adoleshentëve

Adoleshentët kanë të ardhmen e vendeve të tyre në duart e tyre - ata do të krijojnë zgjidhje për sfidat me të cilat përballet Mali i Zi.

A girl and a boy at the workshop
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018