Razvoj i participacija adolescenata

Adolescenti drže budućnost svojih zemalja u rukama - oni će stvoriti rješenja za izazove s kojima se Crna Gora suočava.

UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Izazov

Kako pripremiti crnogorske adolescente za izazove koje nosi budućnost

Naučni dokazi potvrđuju da kada brižne odrasle osobe i pozitivne politike, kao i servisi koji odgovaraju njihovim potrebama i sposobnostima, podržavaju adolescentkinje i adolescente, oni imaju potencijal da prekinu međugeneracijski ciklus nejednakosti, siromaštva, diskriminacije i nasilja. Tako ulaganje u adolescenciju doprinosi prekidu ciklusa siromaštva i vodi ka pozitivnim ekonomskim i društvenim ishodima, i to ne samo za same adolescente, već i za zajednice u kojima žive, kao i društvo u cjelini.

 

Dokazi potvrđuju da kada se adolecentkinjama i adolescentima pruži podrška imaju potencijal da prekinu međugeneracijski ciklus nejednakosti.

Od ukupno 620.000 stanovnika Crne Gore, 14% su adolescenti uzrasta od 10 do 19 godina. Uprkos tome, adolescenti u Crnoj Gori i dalje uglavnom nijesu prepoznati kao nosioci prava u porodičnom i društvenom životu. U tradicionalnim porodičnim ulogama ne vrednuje se sposobnost adolescenata da učestvuju, izražavaju svoje mišljenje i da se njihov glas čuje povodom svih pitanja koja na njih utiču. Nadalje, trenutno mladi ljudi nijesu prepoznati ni kao resurs u koji treba ulagati niti im se daje prioritet u programu javnih politika i u budžetu. Zakonski okviri i javne politike izrađeni za šire populacije ne prepoznaju ili ne promovišu specifične potrebe niti sve veće kapacitete adolescenata, te nijesu usaglašeni s nalazima globalnih istraživanja o razvoju djece.

 

UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Rješenje

Osigurati da adolescenti imaju alatke za ostvarenje svog punog potencijala.

UNICEF radi s vladama, organizacijama civilnog društva, adolescentima i roditeljima u čitavom regionu kako bi se osiguralo da adolescenti, a pogotovo oni najranjiviji i najmarginalizovaniji, dobiju potrebnu podršku za ostvarivanje svog punog potencijala.

Adolescents at the workshop

Laboratorija pomaže mladim ljudima i adolescentima da steknu neophodne vještine, kao što su analiza problema, rješavanje pproblema i finansijska pismenost, koje se trenutno ne obrađuju u okviru redovnog školskog programa. 

UPSHIFT

UPSHIFT  je metodologija i pristup kojima se obezbjeđuju vještine za razvoj i jačanje najugroženijih mladih ljudi.

U Report launching

U-Report je globalna platforma dizajnirana da se glasovi mladih jače čuju, da podstakne razvoj koji će da vode sami građani i da kreira transformacione socijalne promjene.

Izvori

Ovdje predstavljeni materijali o adolescentima čine tek mali odabir ukupnih materijala koje je pripremio UNICEF sa svojim partnerima u regionu. Ova lista redovno se ažurira uključivanjem najnovijih informacija.