Mladi istražuju stanje prava djece u Crnoj Gori

Mladi u Crnoj Gori u velikom broju učestvuju u prikupljanju podataka za najveće istraživanje o stanju prava djece i porodica u zemlji

Tina Dimić Raičević
Šef predstavništva UNICEF-a u sa volonterima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
02 Oktobar 2018

CETINJE, 2. OKTOBAR, 2018. - Mladi nisu samo naša budućnost, oni aktivno oblikuju i našu današnjicu. Širom svijeta mladi su i kroz istoriju pokazali da su uvijek u prvim redovima društvenih promjena.

Proaktivnost kao moralnu obavezu prepoznali su 21-godišnji student psihologije Dušan Pajović i 24-godišnja Katarina Šćepanović, koja je uspješno završila Medicinski fakultet. Gotovo identičan motiv ih je inspirisao da se uključe u rad na MIKS istraživanju koje sprovodi Zavod za statistiku, uz podršku UNICEF-a i Vlade Crne Gore.

Radi se o najvećem istraživanju koje se sprovodi poslije popisa i koje obuhvata 7.000 domaćinstava opšte i romske populacije, a čiji će se podaci koristiti za razvijanje novih i unapređivanje postojećih programa i politika za dobrobit djece u Crnoj Gori.

Dušan Pajović (21), student psihologije
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Dušan Pajović (21), student psihologije, priča o potrebi da kroz angažovanje u MICS istraživanju doprinese boljem položaju žena i djece u Crnoj Gori, na Cetinju, oktobra 2018.

Kada sam ugledao poziv za supervizora istražvanja, i kada sam se dodatno informisao o MIKS istraživanju, smatrao sam da je moja moralna obaveza da se uključim u ovaj projekat, jer sam želio da doprinesem boljem položaju žena i djece u Crnoj Gori. 

Dušan Pajović (21), student psihologije

Katarina smatra da je upravo rad na ovom istraživanju, koje je najveće nakon popisa stanovništva, prilika koju mladi treba da prepoznaju i ugrabe.

Tokom ovog projekta stekli smo nova poznanstva, upoznali načine na koje drugi ljudi razmišljaju i funkcionišu, stekli nove vještine i, sigurna sam, otvorili vrata za neke nove projekte.

Katarina Šćepanović (24), mlada doktorica
Katarina Šćepanović (24), mlada doktorica
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Katarina Šćepanović (24), mlada doktorica, priča o tome kako bi željela da svojim iskustvom inspiriše mlade da se više uključe u društvenu stvarnost u Crnoj Gori, tokom priprema za MICS istraživanje na Cetinju, u oktobru 2018.

Dušan je uključen u brojne društvene aktivnosti, ali je posebno ponosan na svoj rad na zaštiti prava životinja. Smatra da mladi nisu dovoljno aktivni u društvu, jer ne vjeruju da njihovo mišljenje može nešto promijeniti.

„S obzirom na neke ekonomske činioce, smatram da su mladi u određenoj mjeri isfrustrirani i da se više zatvaraju u neka sopstvena očekivanja i interese, umjesto da doprinose zajednici, jer zaboravljamo da smo i mi članovi ovog društva, da ga i mi činimo,“ poručuje Dušan.

On smatra da je potrebno da se mladi više otvore za učešće u inicijativama kroz koje će pomagati drugima:

Potrebno je raditi na izmjeni sistema vrijednosti mladih u Crnoj Gori da bi se oni snažnije uključili u socijalne aktivnosti.

Dušan Pajović (21), student psihologije

Katarina bi željela da svojim iskustvom inspiriše mlade da se snažnije uključe u društvenu zbilju u Crnoj Gori.

Željela bih da mladi shvate koliko je korisno biti dio ovakvih projekata, kako za njih same, tako i za društvo u cjelini.

Katarina Šćepanović (24), mlada doktorica

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osma Kogali razgovarao je s Dušanom i Katarinom, kao i s njihovim mladim kolegama koji su uključeni u MIKS istraživanje. Iako preko 25 godina radi za Ujedinjene nacije i bio je uključen u brojna MIKS istraživanja širom svijeta, Kogali kaže da je prvi put vidio toliko mladih lica koja su angažovana na ovom istraživanju.

„Nakon razgovora s njima osjetio sam nevjerovatnu energiju, ali i veliku odgovornost da ih podržim, jer oni su naša budućnost,“ ističe Kogali. Kogali ima i poruku za sve mlade u Crnoj Gori.

Vaša budućnost možda je u našim rukama danas, ali ukoliko smo dovoljno pametni, shvatićemo da je naša budućnost u vašim rukama sjutra. Zato molim vas da se uključite i da ohrabrujete jedni druge. Vaš svijet se mijenja veoma brzo i vaš put je drugačiji od našeg. Naučite nas kako da vas podržimo.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Uz podršku UNICEF-a i partnera, mladi širom Crne Gore stiču vještine koje su im neophodne u 21. vijeku, udružuju se da rješavaju probleme s kojima se suočavaju u svojim lokalnim zajednicama, učestvuju u istraživanjima i tako doprinose izgradnji boljeg i pravednijeg društva – za svako dijete.