Politika Sociale

Ulja e varfërisë së fëmijëve

A family
UNICEF Montenegro / Zoran Jovanovic Maccak / 2006