Socijalna zaštita

Smanjenje siromaštva djece

A family
UNICEF Montenegro / Zoran Jovanovic Maccak / 2006

Izazov

Siromaštvo djece podriva princip pravičnosti i doprinosi slabijim ishodima u zdravlju, ishrani, obrazovanju i opštoj dobrobiti djece koja žive u najsiromašnijim domaćinstvima. Uz to, siromašnija djeca su ranjivija na posljedice prirodnih i katastrofa koje su izazvane djelovanjem čovjeka, kao i na zlostavljanje i eksploataciju. Siromaštvo djece predstavlja prepreku za ispunjavanje svih aspekata Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

U Crnoj Gori, 32% djece u dobi od 0 do 17 godina nalazi se u opasnosti od siromaštva, dok je 40% djece izloženo riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. 

Siromaštvo se prenosi s jedne generacije na drugu. Prekidanje takvog ciklusa siromaštva zavisi od ulaganja vlada, civilnog društva i porodica u dobrobit i princip pravičnosti za svu djecu. Nijedno društvo nikada nije uspjelo da značajnije smanji stopu siromaštva bez velikih i održivih ulaganja u djecu. Strateška ulaganja u djecu, posebno u ranom uzrastu, doprinose dugoročnom ekonomskom rastu. Iskorišćavanje potencijala sve djece, kako bi rasla i doprinosila ekonomskom i demokratskom razvoju, jedan je od preduslova bolje budućnosti Crne Gore.

Rješenje

Two Roma girls
UNICEF Montenegro / Zoran Jovanovic Maccak / 2006
brothers hugging each other
UNICEF Montenegro / Zoran Jovanovic Maccak / 2006

Neophodni su sistematski napori kako bi se osnažio sistem socijalne zaštite, koji bi osigurao odgovarajući životni standard najugroženije djece i porodica. Ovo je u skladu s Agendom 2030, obavezama Crne Gore prema Konvenciji o pravima djeteta i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, strategijom Evropa 2020, Agendom EU za socijalnu inkluziju, u pogledu ulaganja u djecu i prekidanja ciklusa nepovoljnih životnih okolnosti u kojima se nalaze, kao i sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite Vlade Crne Gore (2018−2022). Uspostavljanje usluga socijalne zaštite prilagođenih djeci mora se odvijati paralelno sa snažnijim, inkluzivnijim zdravstvenim i obrazovnim uslugama, kao i s razvojem usluga podrške na nivou porodice i zajednice.