Parashkollori për të gjithë (zbatuar në periudhën 2015-2016)

Shkalla e regjistrimit parashkollor në Malin e Zi duhej të përmirësohej pasi vetëm gjysma e fëmijëve 3-6 vjeç ishin të regjistruar, ndërsa vetëm 40 për qind në të vërtetë vijuan parashkollorin para fushatës

UNICEF Mali i Zi
Svi u vrtić logo
UNICEF Montenegro