Roditeljstvo

Rani razvoj

Kako roditelji primjenjuju principe nenasilnog disciplinovanja i razvijaju pozitivne odnose sa svojom djecom? Roditelji širom Crne Gore  koji su uzeli učešća u programu razvoja roditeljskih vještina ‒ sprovedenih  u domovima zdravlja u raznim gradovima, organizacijama civilnog društva i vrtićima ‒  tražili su odgovore na ta pitanja tokom tri mjeseca trajanja  ovog programa, kroz 12 modula, učeći o pozitivnim praksama odgajanja djece. Program razvoja roditeljskih vještina prvenstveno je usmjeren na prevenciju nasilja nad djecom u dobi od dvije do devet godina, na uspostavljanje pozitivnih odnosa između roditelja i djece i na razvijanje osjećaja kompetentnosti kod roditelja. Brojni učesnici komentarisali su kako su im ove radionice pomogle da se oslobode zabluda o stvaranju roditeljskog autoriteta, koji se zasniva na tome da djeca treba da budu poslušna ili da je udaranje deteta djelotvorno. Preliminarni nalazi studije iz maja 2018. godine pokazuju, između ostalog, na smanjenje korišćenja tjelesnog i emocionalnog kažnjavanja, smanjenje disfunkcionalnog ponašanja roditelja i depresije kod staratelja.