UNICEF poziva crnogorske vlasti da pod hitno sprečavaju i suzbijaju seksualno nasilje nad djecom

UNICEF podržava policiju, sudstvo, zdravstveni, obrazovni i sistem dječje i socijalne zaštite, kao i djecu, porodice i lokalne zajednice da efikasnije sprečavaju i odgovaraju na nasilje nad djecom.

UNICEF Crna Gora
Djevojčica drži koljena
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
13 April 2021

PODGORICA, 13. APRIL 2021 – UNICEF je ozbiljno zabrinut zbog nedavnih medijskih izvještaja o seksualnom zlostavljanju djece u Crnoj Gori i poziva nadležne institucije da pod hitno preduzmu akcije radi sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021
Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG poziva crnogorske vlasti da pod hitno sprečavaju i suzbijaju seksualno nasilje nad djecom, u Podgorici, u aprilu 2021.

Ćutanje nije opcija. Crnogorske vlasti su odgovorne za sprečavanje i sprovođenje politike nulte tolerancije prema seksualnom zlostavljanju i iskorišćavanju djece.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Potpisivanjem Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja (Lanzarot konvencija) Crna Gora se obavezala da svakom djetetu pruži punu zaštitu od seksualnog nasilja. 

UNICEF podržava policiju, sudstvo, zdravstveni, obrazovni i sistem dječje i socijalne zaštite, kao i djecu, porodice i lokalne zajednice da efikasnije sprečavaju i odgovaraju na nasilje nad djecom. UNICEF je spreman da podrži Crnu Goru da bez odlaganje uspostavi usluge podrške žrtvama i registar počinilaca seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece.

Takođe, od ključnog je značaja mijenjanje društvenih normi kako bi se razbili tabui i kultura ćutanja o seksualnom nasilju nad djecom. Svaki građanin može doprinijeti ovom procesu izgradnje kulture nulte tolerancije na nasilje nad djecom.