UNICEF-ovi mladi reporteri sa Skupštinom pokrenuli kampanju za smanjivanje siromaštva djece

Svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, a očekuje se da će se taj broj povećati zbog ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-a-19.

UNICEF Crna Gora
Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić sa mladim reporterima UNICEF-a
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
20 Novembar 2020

PODGORICA, 20. NOVEMBAR 2020. - Povodom Svjetskog dana djeteta, koji se u svijetu proslavlja 20. novembra, s ciljem obilježavanja godišnjice Konvencije UN-a o pravima djeteta, UNICEF-ovi mladi reporteri, zajedno s predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem, pokrenuli su kampanju za smanjivanje siromaštva djece u Crnoj Gori.

Svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, a očekuje se da će se taj broj povećati zbog ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-a-19.

Za mlade je kriza izazvana COVID-om-19, prije svega, obrazovna i ekonomska. Zanima nas što će novoizabrani poslanici, Vlada i druge institucije učiniti za nas. Kako će podržati djecu i mlade koji žive u siromaštvu? Ne zaboravimo da će mnogi od nas imati pravo glasa za par godina.

Dunja Šestović, mlada reporterka

Njen kolega Arsenije Aleksa Mraković ističe da od različitih ljudi žele da čuju razna mišljenja i prijedloge za smanjivanje siromaštva djece.

Razmjena mišljenja među stručnjacima, donosiocima odluka, predstavnicima različitih institucija, ali i mladim ljudima, može nam pomoći u pronalaženju najboljih rješenja. Ovom kampanjom želimo da skrenemo pažnju na ovaj problem.

Aleksa Mraković, mladi reporter

Mladi reporteri su započeli kampanju tražeći od predsjednika Skupštine Alekse Bečića da im u jednom minutu kaže kako da se smanji siromaštvo djece u Crnoj Gori.

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić sa mladim reporterima UNICEF-a
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić odgovara na pitanja UNICEF-ovih mladih reportera o tome kako se može smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori, u Podgorici, u novembru, 2020.

Definitivno treba razmišljati o ponovnom uvođenju dječjeg dodatka. Hoćemo da u narednim godinama sva djeca, u svim opštinama u Crnoj Gori, imaju besplatne udžbenike. Hoćemo da sva djeca koja žele da se bave sportom imaju tu mogućnost, bez obzira na materijalni status njihovih roditelja. Hoćemo nagrade i stipendije za našu djecu i za naše đake. To je naš prioritet.

Aleksa Bečić, predsjednik Skupštine Crne Gore

UNICEF-ovi mladi reporteri nastaviće kampanju tražeći od predstavnika svih poslaničkih klubova da im u jednom minutu odgovore na isto pitanje − Kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori? To će pitanje postaviti i predstavnicima nove vlade kada bude izabrana, akademskoj zajednici, međunarodnoj zajednici, civilnom sektoru, relevantnim institucijama, mladima, itd. Odgovore će podijeliti sa svim medijima, ali i na društvenim mrežama kako bi omogućili veće učešće građana u ovoj debati.

Nadamo se da ćemo do kraja godine čuti niz različitih odgovora koji će pomoći da se donesu najbolje odluke za djecu i mlade u Crnoj Gori. Pratićemo koliko su naši donosioci odluka odgovorni za ono što kažu – imaćemo sve izjave snimljene.

Jovana Vujović, mlada reporterka

Za šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huana Santandera najbolji način započinjanja kampanje za smanjivanje siromaštva djece je kroz aktivno učešće mladih.

Vjerujemo u aktivno građanstvo i to je ono što promovišemo među mladima. Važno je da crnogorske institucije pokažu da cijene učešće mladih shvatajući ih ozbiljno i kada postavljaju pitanja i kada razgovaraju i razmjenjuju mišljenja. Želimo da podržimo takve međugeneracijske dijaloge kako bi oni postali dio svakodnevne javne debate o ljudskim pravima u Crnoj Gori.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

On dodaje i da siromaštvo djece nije samo nedostatak prihoda, već nedostatak mogućnosti za puni razvoj potencijala u djetinjstvu i mladosti. Siromaštvo djece je gubitak za cijelo društvo i naša je kolektivna odgovornost da ga hitno smanjujemo, prije svega kroz kvalitetno obrazovanje za svu djecu i ulaganja u rani razvoj djece, zaključuje Santader.

Brza procjena socio-ekonomskog uticaja COVID-a-19, koju je u aprilu tekuće godine sproveo UN sistem u Crnoj Gori, pokazuje da svaka treća porodica s djecom mlađom od 6 godina ne može priuštiti sve osnovne proizvode za bebe i djecu. Slično tome, jedna trećina porodica s djecom uzrasta od 6 do 18 godina navodi da ne može priuštiti odjeću i obuću za svoju djecu. Stoga bi reforma sistema socijalne zaštite, kako bi se osigurao adekvatan životni standard za svako dijete u Crnoj Gori, trebalo da bude hitan i suštinski dio opšte strategije društveno-ekonomskog razvoja zemlje.

UNICEF Crna Gora