Podržaćemo prevazilaženje izazova u obrazovanju tokom pandemije COVID-a-19

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander sastao se s djecom, nastavnicima i roditeljima da bi razgovarali o izazovima s kojima se suočavaju u organizovanju kvalitetne, inkluzivne nastave

UNICEF Crna Gora
Đaci u učionici sa maskama na licima
UNICEF Crna Gora
04 Novembar 2020

PODGORICA, 4. NOVEMBRA 2020. –  Početak nove školske godine donio je nove izazove školama, nastavnicima, djeci i roditeljima, koji su u uslovima koje nameće  pandemija COVID-a-19 morali da se prilagode novom načinu rada i učenja. U novim okolnostima, upitni su kvalitet i inkluzivnost obrazovanja, a veliki broj djece izložen je povećanom riziku od zaostajanja.

Kako bi se bolje upoznao s ključnim izazovima s kojima se tokom pandemije COVID-a-19 suočavaju škole, nastavnici roditelji i djeca, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander posjetio je danas OŠ „Savo Pejanović“.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG, razgovara sa učenicima šestog razreda OŠ „Savo Pejanović“ o izazovima i potrebama tokom pandemije COVID-a-19, u Podgorici, u novembru 2020.

Da bismo razumjeli kako da podržimo djecu, škole i roditelje tokom pandemije COVID-a-19, želimo da u direktnom kontaktu s djecom i roditeljima čujemo od njih šta ih brine, s kojim se izazovima srijeću, ali i kako oni misle da bi se ovi problemi mogli prevazići. Samo kroz razgovor i konsultacije možemo utvrditi stvarne potrebe djece, roditelja i nastavnika, a UNICEF će podržati institucije sistema da odgovore na te potrebe, kako bi svako dijete imalo pristup kvalitetnom, bezbjednom i inkluzivnom obrazovanju.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Šef predstaništva UNICEF-a razgovarao je sa učenicima drugog i šestog razreda, a učenici su poručili da im je važno da idu u školu kako zbog lakšeg učenja, tako i zbog druženja sa drugom djecom.

Radovala sam se povratku u školu zato što su mi nedostajali moji drugari i nedostajalo mi je da sjedim u klupi.

Hana Tuzović, učenica drugog razreda
Hana Tuzović, učenica drugog razreda
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Hana Tuzović, učenica drugog razreda, priča kako se radovala susretu sa drugarima u školi, u Podgorici, u novembru, 2020.
Ognjen Vukić, učenik šestog razreda
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Ognjen Vukić, učenik šestog razreda, govori o tome kako je lakše učiti kada se nastava održava u školi, u Podgorici, u novembru, 2020.

Onlajn nastava je dosta teža. Lakše se sporazumijevamo ovako kada dođemo u školu, zato što, kad nam nešto nije jasno, možemo da pitamo, možemo da izađemo pred tablu da završimo zadatak.

Ognjen Vukić, učenik šestog razreda

Predstavnici OŠ „Savo Pejanović“ istakli su da je pažljivo planiranje časova jedno od ključnih rješenja za organizovanje kvalitetne, inkluzivne nastave koja vodi računa i o potrebama djece iz najugroženijih grupa.

Uspješna organizacija nastave zasniva se na pažljivom planiranju i potpunom razumijevanju predmetnih sadržaja i potreba učenika.

Biljana Krivokapić, direktorica OŠ “Savo Pejanović
Biljana Krivokapić, direktorica OŠ “Savo Pejanović”
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Biljana Krivokapić, direktorica OŠ “Savo Pejanović”, govori o tome kako je pažljivo planiranje časova jedno od ključnih rješenja za organizovanje kvalitetne, inkluzivne nastave, u Podgorici, u novembru, 2020.
Milica Pušonjić, psihološkinja u OŠ “Savo Pejanović
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Milica Pušonjić, psihološkinja u OŠ “Savo Pejanović, govori o tome kako je potrebno uskladiti nastavni proces sa potrebama đaka, u Podgorici, u novembru, 2020.

Kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje, važno je bilo uskladiti povratak u školu i nastavni proces s trenutnim karakteristikama i kapacitetima učenika s posebnim obrazovnim potrebama.

Milica Pušonjić, psihološkinja u OŠ “Savo Pejanović

U našoj školi ima šezdesetoro djece romsko-egipćanske pripadnosti. Pošto nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu redovno, sa njima komuniciramo putem Viber ili WhatApp aplikacije, a za onu djecu koja nemaju ni tu mogućnost šaljemo štampani materijal sa zadacima iz svih predmeta na kućnu adresu učenika.

Lina Lakić, nastavnica u OŠ “Savo Pejanović
Lina Lakić, nastavnica u OŠ “Savo Pejanović
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Lina Lakić, nastavnica u OŠ “Savo Pejanović, govori o tome kako je i u uslovima panedmije COVID-a-19 važno da svako dijete bude uključeno u obrazovni proces, u Podgorici, u novembru, 2020.

Roditelj Miloš Novović, čije dijete pohađa osmi razred osnovne škole, istakao je važnost neposrednog kontakta djece sa nastavnicima i sa ostalim učenicima, kao i da bi češći boravak djece u školi dao bolje rezultate nego isključivo praćenje nastave onlajn.

Roditelji Miloš Novović
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020
Roditelji Miloš Novović, govori o tome kako bi češći boravak djece u školi dao bolje rezultate nego isključivo praćenje nastave onlajn, u Podgorici, u novembru, 2020.

Jedini komentar koji bih dao je da svi učenici koji od kuće prate nastavu obavezno pohađaju konsultacije, koje će im mnogo doprinijeti u usvajanju gradiva. Takođe, u tih petnaestodnevnih nekoliko susreta sa drugarima ostvaruju i onu socijalnu kategoriju, a to je neposredni kontakt.

Miloš Novović, roditelj

UNICEF je, zajedno s EU, ranije apelovao da bezbjedno i kvalitetno obrazovanje po mjeri djeteta tokom pandemije, s fokusom na potrebe najugroženijih, treba da bude opredjeljenje vlade i čitavog društva. UNICEF se založio i za to da se odluke o ponovnom otvaranju škola i modalitetima rada svake škole donose u saradnji sa zdravstvenim radnicima, upravom i zaposlenima u školama, roditeljima, učenicima i lokalnom zajednicom. Istraživanje koje je u septembru sproveo Ipsos, uz podršku UNICEF-a i Britanske ambasade u Podgorici, na nacionalno reprezentativnom uzorku roditelja djece školskog uzrasta, pokazalo je da većina roditelja misli da, dugoročno posmatrano, učenje na daljinu može dovesti do pada motivacije djece za učenje. Takođe ističu da djeci nedostaje druženje s vršnjacima i da mnogi roditelji ne mogu pružiti adekvatnu podršku svojoj djeci u učenju.

UNICEF će se i dalje zalagati da sve institucije sistema pruže podršku školama, učenicima i porodicama u prevazilaženju izazova s kojima se suočavaju u organizaciji nastave tokom pandemije COVID-a-19.