Kulturom razvijati socio-emocionalne vještine svakog djeteta

Drugi koncert Dječjeg simfonijskog orkestra, večeras u Vladinom domu na Cetinju, poziva na korišćenje umjetnosti za socio-emocionalni razvoj svakog djeteta

UNICEF Crna Gora
Djeca sviraju na koncertu Dječjeg simfonijskog orekstra
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić
02 Jul 2023