Škola roditeljstva onlajn tokom pandemije COVID-a-19

Podrška roditeljima da unaprijede odnose s djecom i smanje stres nije izostala ni tokom pandemije COVID-a-19

UNICEF Crna Gora
Škola roditeljstva preko Zoom alikacije u doba pandemije COVID-a-19
UNICEF Crna Gora
04 Jun 2020

PODGORICA, 3. jun 2020. Preko stotinu roditelja završilo je školu roditeljstva koja je bila organizovana preko interneta tokom pandemije COVID-a-19, uz podršku UNICEF-a. Prema navodima istraživanja sprovedenog nakon završetka ovog programa, gotovo svi roditelji smatraju da se ponašanje njihove djece poboljšalo zahvaljujući promjenama u pristupu koje su primijenili, a koje najčešće nisu iziskivale veliki napor.

„Najveće koristi ovog programa vidim u tome što sam uočila mnoge greške kod sebe kao roditelja, prepoznala svoju ogromnu želju da ih ispravim, ali i način kako da to ostvarim, da budem bolji roditelj, a posebno, da budem ono što do sada nisam uspijevala – tolerantnija i smirenija. To se odrazilo i na djecu. Primjećujem da su nekako postala poslušnija upravo zahvaljujući mom trudu da budem smirenija, tolerantnija, da primjenjujem sve ono što sam naučila kroz školu roditeljstva“, objašnjava Ivana Đukić.

Crtež majke iz Bijelog Polja, nastao u toku pohađanja škole roditeljstva, u maju 2020.
UNICEF Crna Gora
Crtež Marije Timotijević, majke iz Bijelog Polja, nastao u toku pohađanja škole roditeljstva, u maju 2020.

Ivana je zajedno s drugim roditeljima počela da pohađa program „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje”, koji se sprovodio kroz niz radionica, ali je usljed krize izazvane novim koronavirusom morao biti nastavljen preko interneta.

„Program rada preko interneta, tačnije, putem Zoom-aplikacije, bio je pravi pogodak u ovoj situaciji. Olakšica je to što smo sve obavljali od kuće, a rezultati rada bili su isti kao prije pandemije, dok smo radili u prostorijama gdje su organizovane radionice“, objašnjava Branko Bošković.

Jedna od facilitatorki rada s roditeljima u okviru ovog programa, psihoterapeutkinja Darija Petović Bambur, ističe da je mogućnost nastavka programa preko interneta bila veoma značajna za roditelje. Mnogi od njih su se tokom pandemije COVID-a-19 suočili s dodatnim pritiscima i izazovima, poput usklađivanja rada od kuće sa školskim obavezama djece.  

„Osim uobičajenih problema s kojima se roditelji inače suočavaju – pitanja postavljanja granica, jasnih zahtjeva, izgradnje odnosa povezanosti i slično – tokom pandemije smo se bavili i drugim važnim pitanjima, kao što su: kako razgovarati s djecom o pandemiji i novim  mjerama, kako strukturirati vrijeme, kako se nositi sa stresom, kako podstaći djecu da se samostalno igraju“, objašnjava Darija Petović Bambur.

Kuća podrške koja je dio ovog, programa u školama roditeljstva
UNICEF Crna Gora
Kuća podrške je dio programa u školama roditeljstva

U istraživanju sprovedenom nakon završetka ovog programa navodi se da su svi uključeni roditelji izjavili da bi ga preporučili drugim roditeljima. Najveće koristi od Programa vide u tome što sada rjeđe primjenjuju fizičko kažnjavanje djece, samouvjerenije rješavaju probleme u njihovom ponašanju, kvalitetnije se igraju s djecom i bolje i lakše komuniciraju s njima. Većina roditelja kaže da im je ovaj program pomogao da riješe i neke lične ili porodične probleme koji nisu u direktnoj vezi s djecom. Na primjer, mnogi su naveli da se poboljšao kvalitet njihovog odnosa s partnerom i njihovo zadovoljstvo sobom, jer su naučili da bolje prepoznaju i kontrolišu svoje emocije.

Program „Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje” sprovode: Udruženje Roditelji, NVO Pedagoški centar, vrtići „Đina Vrbica” (Podgorica), „Dušo Bašekić” (Bijelo Polje), „Zagorka Ivanović” (Cetinje) i „Dragan Kovačević” (Nikšić), kao i domovi zdravlja u Podgorici, Beranama, Bijelom Polju i na Cetinju. Program se primjenjuje od 2018. godine, uz podršku UNICEF-a, Evropske unije, Ministarstva prosvjete i Ministarstva zdravlja Crne Gore.