UNICEF-ov pristup jačanju zdravstvenih sistema

UNICEF je uključen u jačanje zdravstvenih sistema kako bi se unaprijedili preživljavanje, rast i razvoj djece i žena, naročito kada su u pitanju najranjivije kategorije.

A boy in the gym
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2018

Istaknuti djelovi

Oblasti koje su u fokusu zdravstvenog sistema - na tri glavna nivoa Oblasti koje su u fokusu u vezi s konkretnim problemima (u skladu s nivoom zdravstvenog sistema i lokalnim kontekstom) z Na nivou zajednice: stvaranje potražnje i obezbjeđivanje pružanja osnovnih i pristupačnih zdravstvenih i povezanih usluga odgovarajućeg kvaliteta, nadovezujući se na integrisano upravljanje slučajevima na nivou zajednice; napori da se utiče na društvene norme ili prepreke koje negiraju prava djece i žena da pristupe zaštiti, kao i slična ponašanja; podrška inicijativama za prevazilaženje finansijskih prepreka u pristupanju zdravstvenim uslugama; unapređenje odgovornosti lokalnih zdravstvenih rukovodilaca i lidera zajednice za ključne faktore zdravlja i za zdravstvene ishode; kao i jačanje otpornosti i kapaciteta za odgovor na vanredne situacije. z Na regionalnom nivou: unapređenje kapaciteta zdravstvenih rukovodilaca za planiranje zasnovano na relevantnim istraživanjima; budžetiranje, nadzor i monitoring prioritetnih intervencija za djecu i žene; integracija sa sistemima zasnovanim na zajednici; koordinacija s drugim sektorima (voda, sanitarne mjere i higijena, zaštita djece, obrazovanje itd.); i napori da se formalizuje planiranje za nepredviđene situacije i kapacitet za odgovor na vanredne situacije. z Na nacionalnom nivou: doprinos pravičnim i na istraživanjima zasnovanim nacionalnim strateškim planovima i politikama za zdravlje djece i žena, kroz pojačano korišćenje istraživanja - analize pravičnosti, analize troškova i fiskalnog prostora (u bliskoj saradnji s vladom i partnerima); korišćenje nacionalnih i međunarodnih resursa; kao i povezivanje s UNICEF-ovim doprinosima u drugim sektorima (dječja zaštita i staranje, socijalna inkluzija i zaštita, obrazovanje, komunikacija za razvoj, voda, sanitarne mjere i higijena, HIV i ishrana)

UNICEF-ov pristup jačanju zdravstvenih sistema naslovnica
Author
UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 2,61 MB)