Socijalna zaštita u Crnoj Gori

Situaciona analiza

Dječaci, siromaštvo
UNICEF Crna Gora/Zoran Jovanovic Maccak

Istaknuti djelovi

Situaciona analiza - Socijalna zaštita u Crnoj Gori ocjenjuje stepen u kojem sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori ispunjava svoju svrhu i daje preporuke za budući razvoj politike u svakoj kategoriji socijalne i dječje  zaštite, uključujući materijalna davanja,  usluge socijalne i dječje zaštite, socijalno osiguranje – posebno penzije – i programe tržišta rada.

Ova publikacija je jedna u nizu koja prikazuje izazove s kojima se suočavaju programi socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu, a nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije.

Cover_SitaAn socijalna zaštita
Autor
Svjetska banka, UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski