Rezultati rada UNICEF-a za djecu u Crnoj Gori 2020. godine

Tokom 2020. godine, pandemija COVID-a-19 imala je ozbiljan uticaj na djecu, adolescente i mlade u Crnoj Gori, produbljujući postojeće nejednakosti i naglašavajući sistemske slabosti.

Rezultati 2020. naslovnica
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020

Istaknuti djelovi

Tokom 2020. godine, pandemija COVID-a-19 imala je ozbiljan uticaj na djecu, adolescente i mlade u Crnoj Gori, produbljujući postojeće nejednakosti i naglašavajući sistemske slabosti.
Kao rezultat zdravstvene i socio-ekonomske krize, djeca su postala ranjivija na siromaštvo, nasilje i socijalnu isključenost, istovremeno postajući manje sposobna za usvajanje znanja i vještina potrebnih za nesmetano odrastanje. Kako su se škole zatvorile, obrazovanje prešlo u digitalnu sferu, a pristup uslugama iz domena socijalne zaštite smanjen, uticaj pandemije COVID-a-19 naročito su osjetila najranjivija djeca i mladi u zemlji.
Brza procjena socijalnog uticaja, koju sprovodi organizacija Ujedinjenih nacija, uz podršku UNICEF-a i UNDP-a, pokazala je da su u aprilu i junu najsiromašnija domaćinstva u zemlji bila sve manje u mogućnosti da ispune najosnovnije potrebe svoje djece ― što je naročito pogodilo djecu iz romske i egipćanske zajednice, djecu sa smetnjama u razvoju te djecu izbjeglica i migranata. Kako su infekcije koronavirusom i gubitak radnih mjesta vodili domaćinstva u spiralu siromaštva, tako su bile pogođene i druge grupe. Procjenom se naročito ukazuje na: rastuće rodno zasnovano nasilje i nasilje u porodici; sve veću potrebu za pomoć u kupovini hrane i higijenskih potrepština, odnosno pomoć u plaćanju računa; nemogućnost velikog broja djece da nastave obrazovanje zbog toga što ne posjeduju kompjuter i internet priključak; neispunjenu potrebu za uslugama podrške mentalnom zdravlju za djecu i adolescente.
Uz to, mjere zatvaranja potrebne za borbu protiv pandemije dovele su do smanjenja ključnih usluga iz domena socijalne zaštite i povećale oklijevanje građana da potraže zdravstvene usluge, uključujući tu i vakcine za djecu ― što je domen u kojem je potražnja već bilježila opasan silazni trend. Ranjivost djece sa smetnjama u razvoju povećana je ograničenim pristupom uslugama, dok su se njihovi roditelji suočili s povećanim izazovima u trenutku kada su dnevni centri prestali s radom.
Napori koje UNICEF ulaže, s ciljem da se ublaže uticaji pandemije, fokusirani su na četiri prioritetne oblasti: siromaštvo, zdravlje, obrazovanje i nasilje nad djecom. Uz podršku međunarodnih partnera, i u saradnji s Vladom i organizacijama civilnog društva, UNICEF je ishodovao sljedeće rezultate za dobrobit djece u Crnoj Gori.

Rezultati 2020. naslovnica
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 2,86 MB)