Priručnik za trenere

Podrška roditeljstvu koje odgovara na potrebe djeteta kroz kućne posjete

Mama i beba
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2009

Istaknuti djelovi

Ovaj materijal nastao je u okviru projekta Doma zdravlja Podgorica „Jačanje podsticajnog roditeljstva kroz patronažne posjete“. Projekat je realizovan kroz program saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja Crne Gore i uz finansijsku podršku Evropske unije, kao dio inicijative „EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori“.

Materijal je zasnovan na modulima „Resource Modules for Home Visitors: Supporting Families for Nurturing Care“. Prilagođavanje modula za Crnu Goru obavila je grupa stručnjaka iz Crne Gore u okviru navedenog projekta. Teme koje se obrađuju uključuju: jačanje privrženosti između roditelja i djeteta, umjetnost roditeljstva (interakcija, komunikacija, igranje i čitanje s djetetom), uključivanje očeva, rodna socijalizacija, uobičajene roditeljske brige i dobrobit roditelja.

“Podrška roditeljstvu koje odgovara na potrebe djeteta kroz kućne posjete: Priručnik za trenere” namijenjen je trenerima patronažnih sestara. Priručnik sadrži sve što je treneru potebno da učesnike obuke vodi kroz program obuke (očekivane ishode učenja, teoriju i vježbe).

Krajnji cilj obuke je da se patronažne sestre osnaže u radu s porodicama koje posjećuju, s posebnom akcentom na jačanje vještina roditeljstva i na obezbjeđivanje staranja koje odgovara ne potrebe djeteta.

Majka i beba
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Files available for download