Istraživanje o ishrani u Crnoj Gori 2022. (MONS)

Istraživanje su sproveli Institut za javno zdravlje Crne Gore i UNICEF u saradnji s organizacijom GroundWork i drugim partnerima, uz finansijsku podršku Evropske unije

Mama i beba
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Istaknuti djelovi

Prvo istraživanje o mikronutrijentima u Crnoj Gori (MONS) sprovedeno je sa ciljem da se prouči njihov uticaj na zdravlje, prevenciju bolesti i optimalno funkcionisanje organizma.      

Opšti cilj istraživanja bio je prikupljanje pouzdanih informacija o trenutnom stanju u vezi sa mikronutrijentima i ishranom kod nekoliko ciljnih grupa koje žive u Crnoj Gori.

Ciljne populacione grupe koje su obuhvaćene istraživanjem su bila djeca predškolskog uzrasta od 6-59 mjeseci, žene koje nijesu trudne u reproduktivnoj dobi 15-49 godina i trudnice.

S tim u vezi, u istraživanju MONS je učestvovalo 466 djece predškolskog uzrasta, 1.633 žena koje nijesu trudne i 65 trudnica.

Istraživanje o ishrani 2022. (MONS)
Autor
Institut za javno zdravlje Crne Gore i UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski