COPIII MOLDOVEI

Publicația statistică, ediţia 2020

_DSC3987_2.jpg
UNICEF Moldova

Cele mai importante articole

Publicația statistică „Copiii Moldovei” este a 3-a ediție elaborată de Biroul Național de Statistică și prezintă o sinteză a principalilor indicatori statistici privind situaţia copilului în Republica Moldova, în perioada anilor 2014-2019. Publicaţia este structurată în 9 capitole în care se conţin date cu privire la aspectul demografic, sănătatea și educaţia copiilor, infracţionalitatea juvenilă, protecţia socială, situaţia familiilor cu copii, precum și date în profil regional și internațional.

Publicația a fost elaborată în baza datelor primite de la instituții și organizații, populație prin efectuarea cercetărilor selective și altor cercetări statistice, date ale altor producători de date precum: Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul Sanătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Servicii Publice, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Camera Naţională a Cărţii etc.

Informațiile sunt prezentate fără datele privind partea stângă a Nistrului și municipiul Bender, cu excepţia cazurilor special menţionate, când indicatorii sunt prezentaţi în ansamblu pe ţară.

Publicaţia este plasată și în formatul Excel

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Copiii Moldovei

Culegerea a fost elaborată cu suportul UNICEF Moldova.

Copiii_Moldovei_editia_2020.png
Autor
National Bureau of Statistics
Data publicării
Limbi
Română, Engleză

Files available for download