Evaluarea capacităților naționale de producere a datelor statistice privind accesul copiilor la justiție

06 Iulie 2021

Reprezentanți ai Biroului Național de Statistică (BNS), Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Oficiului Avocatului Poporului și UNICEF Moldova au participat la ședința Grupului Tehnic creat în vederea facilitării procesului de testare a indicatorilor regionali privind accesul copiilor la justiție, care a avut loc în regim online la data de 2 iulie 2021.

Ședința a avut drept scop validarea rezultatelor testării indicatorilor, care a fost realizată în baza metodologiei prevăzute de “Manualul statistic cu indicatorii de bază cu privire la protecția copilului pentru Europa și Asia Centrală”. Testarea a inclus evaluarea fezabilității colectării și producerii datelor statistice conform setului recomandat și metadatelor corespunzătoare, definite în Manualul statistic, și informarea cu privire la capacitățile naționale, provocările, obstacolele și măsurile necesare pentru a îmbunătăți disponibilitatea de date la nivel național privind accesul copiilor la justiție și protecția copilului.

În cadrul ședinței au fost prezentate principalele constatări incluse în matricea de raportare privind: cadrul normativ național cu privire la protecția copilului din care face parte și accesul la justiție, indicatorii de monitorizare și evaluare cu privire la accesul copiilor la justiție, capacitatea autorităților naționale (umane, tehnice, financiare și instituționale) de a gestiona fluxul de date și de a garanta continuitatea producerii datelor pentru indicatorii selectați cu asigurarea calității acestora, precum și fezabilitatea analizei și diseminării datelor.

În rezultatele evaluării efectuate, se constată că la nivel național sunt colectate date privind accesul copiilor la justiție și acestea sunt în conformitate cu indicatorii regionali definiți în Manualul Statistic. Totodată, testarea a arătat lipsa de date pe unele criterii de dezagregare, precum și faptul că lipsesc date pentru indicatorul cu privire la numărul copiilor martori ai infracțiunilor înregistrate de poliție. Printre recomandările înaintate instituțiilor care produc indicatori cu privire la accesul copiilor la justiție au fost menționate îmbunătățirea calității datelor prin elaborarea procedurilor și standardelor de management al calității datelor, elaborare a metadatelor indicatorilor, modernizarea metodelor de colectare a datelor, precum și instruirea inițială și continuă a personalului implicat în procesul de colectare, procesare, generalizare și diseminare a datelor. De asemenea, în cadrul recomandărilor s-a acordat o atenție sporită necesității revizuirii listei indicatorilor naționali aprobați prin Ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției nr.19/17 din 2015.

Odată validate de către Grupul Tehnic, aceste rezultate ale testării urmează a fi prezentate în cadrul ședinței regionale TransMonEE din anul 2021. Totodată, rezultatele testării vor contribui la îmbunătățirea mecanismelor naționale de colectare a datelor pentru a răspunde necesităților de monitorizare a accesului copiilor la justiție, dar și pentru a asigura comparabilitatea datelor la nivel internațional.

Procesul de testare a indicatorilor regionali privind accesul copiilor la justiție este coordonat de BNS și realizat cu suportul UNICEF Moldova.

Contacte media

Angela Munteanu
Ofițer Comunicare
UNICEF Moldova
Tel: + 373 22 26 91 53

Despre UNICEF

UNICEF lucrează în unele dintre cele mai îndepărtate locații din lume pentru a ajuta copiii din comunitățile cele mai dezavantajate. În 190 de țări și teritorii, lucrăm pentru fiecare copil, pretutindeni, pentru a construi o lume mai bună pentru toată lumea. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa pentru copiii Moldovei, vizitați www.unicef.md.

Pentru mai multe informații despre COVID-19, vizitați www.unicef.org/coronavirus. Aflați mai multe despre activitatea UNICEF privind vaccinurile COVID-19 aici sau despre activitatea UNICEF privind imunizarea aici.