UNICEF i USAID obeležavaju uspešan završetak trogodišnjeg partnerstva za odgovor na pandemiju COVID-19 na Kosovu

09 Februar 2024
English
UNICEF/2021/L.Aliu

Priština, 2. februar 2024 - UNICEF na Kosovu, u saradnji sa USAID-om na Kosovu, obeležio je uspešno okončanje trogodišnjeg partnerstva za „Odgovor na pandemiju COVID-19“, u skladu sa Nacionalnim planom uvođenja vakcine i vakcinacije. Ovo partnerstvo donelo je značajne rezultate uključujući: osiguravanje vakcinacije protiv COVID-19; jačanje zdravstvenog sistema; i minimizacija sekundarnih efekata pandemije osiguravanjem pristupa obrazovanju i uslugama zaštite za najugroženiju decu i porodice.

Završnom događaju prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, direktor misije USAID-a na Kosovu, gospođa Eileen Devitt, šefica UNICEF-a na Kosovu, gospođa Nona Zicherman, savetnica ministra pravde, gospođa Vlora Limani , predstavnici civilnog društva, roditelji i deca.

Razmere krize COVID-19 bile su bez presedana, izazivajući vlade da dopru do svoje populacije vakcinama i ključnim zdravstvenim uslugama, a da se istovremeno bave ekonomskim i društvenim uticajima pandemije. Od svog početka UNICEF je, uz velikodušnu podršku USAID-a na Kosovu, blisko sarađivao sa Ministarstvom zdravlja i drugim kosovskim institucijama kako bi sprečio prenošenje i obezbedio pristup vakcinama protiv COVID-19, istovremeno jačajući sistem zdravstvene zaštite.

Ključni rezultati partnerstva UNICEF-a i USAID-a uključivali su dopremanje materijala za 1,1 milion ljudi za komunikaciju o riziku, distribuciju osnovnih higijenskih potrepština u 240 domova zdravlja i 7.750 porodica i opremanje 660 škola higijenskim priborom. Ostale aktivnosti uključivale su distribuciju zaštitnih kompleta za 2.200 nastavnika i 7.700 učenika prvog razreda, kao i uspostavljanje 4 privremena mesta za testiranje i 30 novih mesta za vakcinaciju na lokacijama širom Kosova.

Partnerstvo između USAID-a i UNICEF-a takođe je omogućilo isporuku preko 1,4 miliona doza vakcine protiv COVID-19 putem COVAX-a i doprinelo je da Kosovo postigne stopu vakcinacije od 62% za populaciju od 12+. Infrastruktura hladnog lanca na Kosovu je ojačana nabavkom i instalacijom 16 frižidera na ultra niskim temperaturama, 5 frižidera i hladnjača, kao i instalacijom 270 novih frižidera za vakcine u centrima porodične medicine širom Kosova. Kako bi podržalo isporuku vakcine, partnerstvo je odigralo ključnu ulogu u razvoju kosovskog nacionalnog plana komunikacije o rizicima, obučavanju 1.238 zdravstvenih radnika, sprovođenju 147 kampanja podizanja svesti i dopiranju do 4,1 miliona ljudi na mreži.

UNICEF, USAID i kosovske institucije prepoznale su da ova pandemija nije bila samo zdravstvena kriza već kriza prava deteta, sa značajnim uticajima na obrazovanje dece, pristup socijalnim uslugama i opštu dobrobit. Uz podršku USAID-a, UNICEF i njegovi partneri bili su u mogućnosti da odu dalje od zdravstvenih odgovora, stavljajući fokus na ljudska prava kako bi osigurali pristup integrisanim kvalitetnim socijalnim uslugama i promovisali socijalnu inkluziju najugroženije dece i porodica.

Ključni rezultati uključivali su stvaranje 59 opštinskih timova za preventivni odgovor za rešavanje problema napuštanja škole, opremanje 15 resursnih učionica u školama za decu sa smetnjama u razvoju, podršku osam centara za učenje u kojima 830 deteta dolazi iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana i omogućeno su individualne usluge rehabilitacije u zajednici za 920 deteta sa smetnjama u razvoju.

UNICEF, zajedno sa svojim partnerima, ostaje posvećen održavanju pozitivnog uticaja ovog projekta, i nastaviće da radi sa svim zainteresovanim stranama kako bi osigurao inkluzivne, kvalitetne zdravstvene, obrazovne i usluge zaštite za najugroženije porodice na Kosovu.

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u

UNICEF radi na nekim od najtežih mesta na svetu, kako bi došao do najugroženije dece na svetu. U više od 190 zemalja i teritorija, radimo za svako dete, na svakom mestu, kako bismo izgradili bolji svet za sve.

Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu, posetite:

https://www.unicef.org/kosovoprogramme/