Partneriteti me komunat

Ndryshimi transformues për fëmijët mund të ndodhë vetëm përmes partneritetit

Children at ECD center in Gjakove
UNICEF/2021/S.Karahoda