Zamknięcie punktów Blue Dot UNICEF i UNHCR w Polsce

Blue Doty są bezpiecznymi przestrzeniami, gdzie nowo przybyli uchodźcy z Ukrainy do Polski mogą szukać pomocy i znaleźć informacje.

22 Grudzień 2023
Blue Dot at Krakow Rail Station
UNICEF/Reklajtis
Blue Dot at Krakow Rail Station

Warszawa, 22 grudnia 2023 roku – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców wspólnie ogłaszają, że stopniowe zamknięcie punktów Blue Dot w Polsce, bezpiecznych miejsc zapewniających niezbędną pomoc kobietom i dzieciom od pełnoskalowej inwazji w Ukrainie. Działania Blue Dotów zakończą się do 31 grudnia 2023 roku. Ta zmiana wynika z ewoluujących potrzeb uchodźców i zobowiązania do tworzenia bardziej zrównoważonych mechanizmów wsparcia.

Blue Doty zostały po raz pierwszy uruchomione w Polsce w marcu 2022 roku jako bezpieczne przestrzenie znajdujące się w miejscach tranzytowych, gdzie uchodźcy najbardziej potrzebują pomocy, w tym na przejściach granicznych, dworcach kolejowych, centrach wsparcia finansowego i ośrodkach zakwaterowania. Te tymczasowe obiekty odegrały kluczową rolę w dostarczaniu pomocy humanitarnej, koordynacji działań ochronnych, zapewnianiu dostępu do informacji, pomocy prawnej, wsparcia zdrowia psychicznego i usług ochrony dzieci. Co trzecia osoba z Ukrainy przekraczająca granicę ukraińsko-polską otrzymała wsparcie w Blue Docie.

Od marca 2022 roku w punktach Blue Dot udzielono niemal 950 000 usług dzieciom i rodzinom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Usługi te obejmowały wsparcie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, udostępnianie przestrzeni przyjaznych dzieciom, udzielanie informacji o systemie ochrony zdrowia, opieki, edukacji, mieszkalnictwie i transporcie.

Blue Dot in Kraków, Poland
UNICEF/Pospiszyl
Blue Dot in Kraków, Poland

Blue Doty były prowadzone przez UNICEF i UNHCR, a w miarę stabilizacji sytuacji ich liczba stopniowo zmniejszała się. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Premiere Urgence International (PUI) oraz Danish Refugee Council (DRC) były również kluczowymi partnerami w tym projekcie, zarządzając Blue Dotami pod kątem operacyjnym, we współpracy z władzami lokalnymi.

W związku ze zmieniającymi się potrzebami uchodźców i przedłużającym się charakterem konfliktu, uwaga w ostatnich miesiącach była skupiona na bardziej zrównoważonym podejściu poprzez centra społeczności, zarządzane we współpracy z miastami i lokalnymi organizacjami, wzmacniając społeczność i zapewniając stabilność przez długi czas. Te centra oferują podobne usługi jak Blue Doty i tworzą przestrzenie dla działań związanych z integracją społeczności, edukacją i programami społecznymi.

UNHCR i UNICEF doceniają wsparcie partnerów, władz lokalnych, darczyńców i społeczności uchodźców w tej fazie przejściowej prowadzącej do lepszego zaspokojenia potrzeb osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Pozostajemy zaangażowani we współpracę z lokalnymi partnerami i władzami, aby nadal wspierać inicjatywy, które przyczyniają się dla dobra uchodźców w różnym wieku, płci i pochodzących z różnych środowisk.

 

 

Informacje i wskazówki dla uchodźców przebywających obecnie w Polsce będą nadal dostępne na stronie UNHCR: https://help.unhcr.org/poland/ oraz na stronie Spilno: www.spilnoinpl.org, prowadzonej przez UNICEF. Strona zawiera również numery infolinii zapewniających natychmiastową pomoc.

Więcej informacji udzielają:

UNHCR: Tarik Argaz, Communications Officer: argaz@unhcr.org. +48 734 827 867

UNICEF: dr Monika Kacprzak, Specjalistka ds. Komunikacji, mkacprzak@unicef.org, +48 604 226 866

Media contacts

Monika Kacprzak
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response Office in Poland
Tel: (+48) 604 226 866

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook