OKULLARDAKİ SU, SANİTASYON VE HİJYEN (WASH) HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 11 GERÇEK

OKULLARDAKİ SU, SANİTASYON VE HİJYEN (WASH) HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 11 GERÇEK

14 Ağustos 2018
Su hijyen
UNICEF/UN0199405/Noorani

Çocuklar okullarında temiz su, tuvalet ve el yıkamak için sabun gibi imkânlara sahip olduklarında okuyup öğrenme ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirme açısından daha iyi bir ortama sahip olacaklardır.

Okullarda temiz su, tuvalet ve el yıkamak için sabun bulunduğunda çocuklar öğrenimleri için daha sağlıklı bir ortama kavuşurlar ve kız çocukların adet dönemlerinde okulda bulunma olasılıkları da artar. Okullarında temiz su, sanitasyon ve hijyen alışkanlıkları edinen çocuklar okullarının ötesinde bu alışkanlıklarını evlerine ve çevrelerine de taşıyarak yaşam boyu sürecek pozitif davranışları pekiştirebilirler.  Buna rağmen, her gün milyonlarca çocuk içme suyunun, uygun tuvaletlerin ve el yıkamak için sabunun bulunmadığı sağlıksız öğrenme ortamlarına sahip okullara gitmektedir.
 
UNICEF ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün birlikte hazırladıkları en son küresel değerlendirme Okullarda İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen: 2018 Küresel Durum Raporu gerek WASH (SKH6) gerekse eğitim (SKH4) alanındaki ilerlemelerle ilgili küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki tahminleri sunmaktadır.
 
UNICEF Su, Sanitasyon ve Hijyen Bölümü Küresel Başkanı Kelly Ann Naylor: “Eğer eğitim çocukların yoksulluktan kurtulmaları için bir anahtarsa su ve sanitasyona erişim de çocukların eğitimden azami yararı elde etmelerinde bir anahtardır. Bu gerçeğin ihmal edilmesi, çocukların refahı ve sağlığına karşı duyarsızlık anlamına gelir. Bununla birlikte, tüm okullarda temel su, sanitasyon ve hijyen imkânlarının sağlanıp sürdürülmesi için bu konuya kaynak sağlanmasına öncelik tanınması için mücadele veriyoruz.”
 
OKULLARDAKİ WASH HAKKINDA 11 TEMEL GERÇEK
 
İçme suyu:

 1. Küresel ölçekte, okulların sadece %69’unda temel içme suyu* hizmeti mevcuttur.
 2. Her 4 ilkokuldan birinde içme suyu hizmeti bulunmamaktadır. Daha kötüsü, ortaöğretim düzeyinde bu oran 6’da bire düşmektedir.
 3. Genel olarak, 2016 yılında yaklaşık 600 milyon çocuk okullarında temel içme suyu hizmetinden yoksun kalmıştır. Okyanusya’daki okulların yarısından azında, Orta ve Güney Asya’daki okulların ise üçte ikisinde temel içme suyu hizmeti mevcuttur.

Tuvalet:

 1. Küresel ölçekte, 2016 yılında okulların yalnızca %66’sında temel sanitasyon hizmeti** mevcuttur.
 2. Her 5 ilkokuldan birinde ve her 8 ortaokuldan birinde sanitasyon hizmeti bulunmamaktadır.
 3. Sahra Güneyi Afrika ve Okyanusya’daki okulların üçte birinde sanitasyon hizmeti bulunmamaktadır. Elde verisi bulunan ülkelerin çoğu söz konusu olduğunda okulların yüzde 50’sinden azı hareket imkânları sınırlı öğrenciler açısından erişilebilir durumdadır.
 4. Küresel ölçekte 600 milyon çocuk okullarında temel sanitasyon hizmetinden yoksundur.

El yıkama:

 1. Tüm dünyada yaklaşık 900 milyon çocuk okullarında temel hijyen hizmetinden *** yoksun durumdadır.
 2. Her 3 ilkokuldan birinde herhangi bir hijyen hizmeti bulunmazken ortaokulların dörtte birinden fazlasında bu hizmet yoktur.
 3. Tüm dünyadaki okulların üçte birinden fazlasında, en azgelişmiş ülkelerdeki okulların ise yarısında hijyen hizmeti bulunmamaktadır.
 4. UNICEF 90’dan fazla ülkede Okullarda WASH programları uygulamaktadır ve bu programlarla her yıl ortalama 3 milyon çocuğa ulaşmaktadır.

Notlar:
Okullarda İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen: 2018 Durum Raporu, içme suyu, sanitasyon ve hijyen (WASH) verilerini küresel ölçekte toplayan WHO/UNICEF JMP (Ortak İzleme Programı) tarafından hazırlanmıştır. JMP bu alanlarda küresel ölçekte sağlanan ilerlemeleri 1990 yılından bu yana izlemektedir ve WASH’la ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ve göstergeleri konusunda bildirimde bulunmaktan sorumludur.
 
Fotoğraf indirmek için here.

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Yemi Lufadeju
UNICEF New York
Telefon: + 1 213-26-7029
Telefon: + 1 917-213-4034

UNICEF hakkında

UNICEF en dezavantajlı durumdaki çocuklara ulaşmak için dünyanın en zorlu kimi yörelerinde çalışmalar yürütmektedir. 190 ülkede ve bölgede herkes için daha iyi bir dünya adına tüm çocuklar için çalışıyoruz. UNICEF ve çocuklara yönelik çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için: www.unicef.org.UNICEF’i Twitter ve Facebook’tan takip edin.