Non Teebo

Katotabo itan non senen atibo 2017-2021

Niños en escuela de Iquitos
UNICEF Perú

Non reken akabo 2021

Bakebo itan ranonbo jakoni jaa

Jakon jaweki senen ati xontakobaona itan ranonbaon

Senenbires iti bake ainbobo itan benbobo

Bakebo senen axonti jawekiboriki  onankana itan reken akana

¿Jaweranoboki noa teekanai?

Carabayllo

Huancavelica

Okaya parora

Adolescentes en taller