UNICEF-ovi volonteri – mladi reporteri preuzeli Delegaciju EU u Crnoj Gori

Medijska pismenost je ključna za borbu protiv lažnih vijesti

Tina Dimić Raičević
Mladi reporteri sa šefom Delegaci EU u Crnoj Gori Aivom Oravom i šefom predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
18 Novembar 2019

PODGORICA, 15. NOVEMBAR 2019. - Medijska pismenost je ključna za borbu protiv lažnih vijesti, dezinformacija i nasilja nad djecom, ali je istovremeno neophodna i za sticanje osnovnih vještina za zivot u 21. vijeku.

To je glavna poruka koju je šef delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav uputio tokom razgovora s UNICEF-ovim volonterima – mladim reporterima kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo”, koji su, povodom proslave 30. rođendana Konvencije o pravima djeteta, danas preuzeli Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori.

Slobodni mediji su temelj svakog društva, a učešće djece i mladih u medijima je ključno. Redovno gledam Wadada vijesti za mlade koje pravite vi -  UNICEF-ovi mladi reporteri i smatram da je ta inicijativa veoma korisna. Nadam se da će inspirisati i druge medije da više uključe mlade prilikom kreiranja svojih programa.

Aivo Orav, šef delegacije EU u Crnoj Gori

Razvoj digitalne tehnologije važan je i za obrazovni sistem, poručili su mladi reporteri.

Mladi reporteri - UNICEF-ovi volonteri Balša Božović i Tara Simović sa šefom Delegacije EU u Crnoj Gori Aivom Oravom
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Mladi reporteri - UNICEF-ovi volonteri, Balša Božović i Tara Simović sa šefom Delegacije EU u Crnoj Gori Aivom Oravom, koji su povodom proslave 30. rođendana Konvencije o pravima djeteta, preuzeli Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori, u novembru 2019.

Smatramo da bi digitalne tehnologije trebalo više da se koriste u našim učionicama, jer  interaktivno učenje uz digitalne medije čini školu zanimljivijom, olakšava usvajanje znanja, podstiče kreativnost i kritičko razmišljanje.

Balša Božović, mladi reporter - volonter UNICEF-a

Orav se saglasio s tim stavom i podijelio svoja iskustva iz učionice. 

„Prije 30-ak godina sam bio nastavnik hemije i još tada sam pokušavao da napravim časove koji će biti interaktivni. Danas je to, s digitalnim medijima, još lakše. Evropska unija odlučno podržava digitalnu pedagogiju i razvoj digitalnih vještina kroz obrazovanje“, poručio je Orav.

Lažne vijesti, jedna od glavnih briga društva u digitalnom dobu, takođe su bile tema razgovora. Mladi reporteri su pitali Orava za savjet vezan za borbu protiv lažnih vijesti.

Najbolji savjet bio bi jačanje profesionalnih i nezavisnih medija, osnaživanje novinara i podsticanje digitalne i medijske pismenosti. Zdrava, odgovorna i uspješna medijska zajednica i obrazovani građani imaju najvažniju ulogu u suzbijanju lažnih vijesti i destruktivnih, dezinformacijskih kampanja.

Aivo Orav, šef delegacije EU u Crnoj Gori

Mlada reporterka Tara Simović istakla je da je zlostavljanje putem interneta jedan je od novih problema s kojima se suočavaju djeca i mladi u digitalnom dobu.

UNICEF je 2016. godine podržao istraživanje Global Kids Online s djecom uzrasta od 9 do 17 godina, koje je pokazalo da, u poređenju s evropskim prosjekom, djeca u Crnoj Gori više strahuju od zlostavljanja putem interneta. Visok stepen rizika od toga da bi mogla biti maltretirana putem interneta osjeća 39% djece u Crnoj Gori nasuprot 17% djece u EU.

Tara Simović, mlada reporterka - volonterka UNICEF-a

Orav je kazao da nema sumnje da su u današnjem okruženju djeci potrebne vještine i alati za sigurno i odgovorno korišćenje interneta, te da EU poklanja veliku pažnju toj temi.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav sa mladim reporterima - volonterima UNICEF-a
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019
Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, sa mladim reporterima - volonterima kampanje medijske pismenosti „Birajmo šta gledamo”, koji su povodom proslave 30. rođendana Konvencije o pravima djeteta, preuzeli Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori u novembru 2019.

EU je još 2012. usvojila Stategiju za bolji internet za djecu, ali se sve strategije moraju primjenjivati. I ovdje je ključno obrazovanje. Pored toga, EU je podržala otvaranje bezbjednih internet centara u zemljama članicama EU, a ovdje u Crnoj Gori imamo portal Bolji internet za djecu.

Aivo Orav, šef delegacije EU u Crnoj Gori

Evropska unija u Crnoj Gori će na preuzimanje mladih reportera odgovoriti 12. decembra, kada će grupa mladih evropskih ambasadora „preuzeti“ UNICEF i, povodom 30. godišnjice od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta, obaviti javni razgovor s gospodinom Kogalijem, u prisustvu ambasadora Orava.

Nakon tri decenije, prava djeteta se nijesu promijenila, ali djeca danas odrastaju s novim izazovima, poput ovih koje donosi digitalno doba, zbog čega mladi reporteri obilježavaju ovu godišnjicu javnim razgovorima na temu digitalne i medijske pismenosti.

Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 20. novembra 1989. godine. U Konvenciji se navodi da je djetinjstvo odvojeno od odraslog doba i da traje do 18. rođendana. Taj period života je posebno zaštićeno vrijeme u kojem se djeci mora omogućiti da rastu, uče, igraju se, razvijaju i odrastaju. Po usvajanju, Konvencija je postala najviše ratifikovani međunarodni sporazum o ljudskim pravima u istoriji, koji pomaže da se životi djece širom svijeta transformišu u pozitivnom smjeru.