Rambo Amadeus promoviše hraniteljstvo u Herceg Novom i Kotoru

Svako dijete treba porodicu

UNICEF Crna Gora
Ambasador dobre volje UNICEF-a u Crnoj Gori Antonije Pušić govori o hraniteljstvu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015
10 Novembar 2015

HERCEG NOVI/KOTOR, 10. novembar, 2015 - Opštine Kotor i Herceg Novi bili su domaćini otvorenih dana posvećenim hraniteljstvu koje su organizovali centri za socijalni rad u okviru nastavka kampanje "Svako dijete treba porodicu”, koju Vlada Crne Gore sprovodi u partnerstvu sa UNICEF-om i EU.

Gradonačelnica Herceg Novog Nataša Aćimović smatra da takve kampanje omogućavaju da sistemi socijalnog staranja budu dobro organizovani, da kasnije dobro funkcionišu i da porodice koje žele da pod svoje okrilje prime djecu budu potpuno spremene za takav korak.

Svoj djeci je za opstanak, napredak i razvoj neophodna ljubav, a napuštanje ili odvajanje od roditelja predstavlja za njih veoma traumatično iskustvo.

Direktor Centra za socijalni rad u Kotoru, Vasilije Todorović, istakao je da se pod krovom hraniteljske porodice dijete razvija, raste, i živi u uslovima koji su vrlo slični onima u njegovoj biloškoj porodici.

Mlade balerine u izvodjenju koreografije Viktorije Sturgar na pjesmu iz novog TV spota kampanje “Svako dijete treba porodicu”
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015
Mlade balerine u izvodjenju koreografije Viktorije Sturgar na pjesmu iz novog TV spota kampanje “Svako dijete treba porodicu”

Promovišući pravo djeteta da živi u porodičnom okruženju punom ljubavi, UNICEF i crnogorske vlasti su naglasile svoju posvećenost postizanju važnog cilja - napuštanju prakse da se djeca bez roditeljskog staranja mlađa od tri godine smještaju u državne institucije.

"UNICEF poziva sve partnere i građane da udruže napore kako bi u bliskoj budućnosti sa ponosom mogli reći da je Crna Gora prva zemlja u regionu u kojoj svako dijete ima porodicu," rekla je Ana Zec, UNICEF kooridinator.

U promovisanju hraniteljstva u Crnoj Gori aktivno učestvuje i poznati muzičar Antonije Pušić, alias Rambo Amadeus, koji je ambasador dobre volje UNICEF-a u Crnoj Gori.

Nije čin plemenitosti da vi tu djecu prihvatite u hraniteljsku porodicu, već će ta djeca, u tom feedback-u koji se dobija od njih, učiniti nas plemenitijim. Kao što svako dijete treba porodicu, mislim da svaka porodica treba dijete.

Antonije Pušić alias Rambo Amadeus, ambasador dobre volje UNICEF-a u Crnoj Gori

Iskustva onih koji su direktno uključeni u taj proces potvrđuju da hraniteljstvo oplemenjuje život svake porodice, djeteta, kao i šire zajednice, dok ujedno pomaže roditeljima koji privremeno ne mogu da brinu o svojoj djeci.

"Molim, bez osude, poštovanje i razumijevanje prije svega, za svakog onog koji je morao da donese odluku da ne bude sa svojim djetetom", apelovala je hraniteljka Jelena Đonović. "Najvjerovatnije nije mogao, nije umio, nije znao da donese dugačuju odluku".

Crnogorski glumci Maja Stojanović i Slavko Kalezić na kraju dramsko-plesnog performansa o hraniteljstvu autorke Sanje Garić
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015
Crnogorski glumci Maja Stojanović i Slavko Kalezić na kraju dramsko-plesnog performansa o hraniteljstvu autorke Sanje Garić

Poziv građanima da postanu hranitelji poslat je i kroz dramsko-plesni performans “Ja sam Nada” autorke Sanje Garić, koji ću izveli crnogorski glumci Slavko Kalezić i Maja Stojanović, kao i kroz koreografiju koju je pripremila Viktorija Strugar na pjesmu sa novog TV spota kampanje “Svako dijete treba porodicu”.

"Mnogo je djece u domovima, a svi zaslužuju porodicu. Nimalo ta djeca nijesu kriva za nesreću koja je zadesila ljude koji su ih rodili. Mnogi im mogu prižiti mnogo više. I ljubav, i pažnju, i oslonac, savjet, utjehu... Mnogi od nas to mogu, zar ne? Osvrnite se oko sebe. Pogledajte koliko ima djece kojima ste potrebni. Možda ste upravo vi nečija nada.", rekao je glumac Slavko Kalezić, igrajući ulogu dječaka koji je odrastao u hraniteljskoj porodici.

UNICEF Crna Gora

Istraživanja rađena tokom posljednjih 50 godina pokazala su da su mala djeca u institucijama izložena riziku zaostajanja u razvoju. Čak ni najbolja institucija ne može djetetu pružiti onu količinu pažnje i ljubavi koju dobija u porodici i koja mu je neophodna za pravilan razvoj.