Promovisan novi TV spot prve nacionalne besplatne roditeljske SOS linije 080 888 888

Borba protiv nasilja nad djecom − kolektivna odgovornost društva

Tina Dimić Raičević
Lansiranje besplatne SOS roditeljske linije
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
21 Decembar 2018

PODGORICA, 21. DECEMBAR 2018. – Borba protiv nasilja nad djecom i obezbjeđivanje toplog porodičnog okruženja za svako dijete jedan je od ključnih izazova za crnogorsko društvo, poručeno je s promocije novog TV spota prve nacionalne besplatne roditeljske SOS linije 080 888 888.

Cilj spota je da podigne svijest o postojanju ovog servisa u Crnoj Gori, te da ukaže da roditelji imaju pravo na podršku u suočavanju s bezbrojnim izazovima roditeljstva.

Zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Michaela Bauer, naglašava da je pružanje dodatne podrške roditeljima na kraju ove godine, tokom koje se desilo nekoliko tragičnih slučajeva nasilja nad djecom u porodicama u Crnoj Gori, ključni prioritet.

Nijesmo tu da osuđujemo roditelje. Biti roditelj je vjerovatno najizazovniji posao. Svi se nadaju i imaju obavezu da budu brižni roditelji. Nijedan roditelj nema sve odgovore. Kad ste u dilemi, pozovite roditeljsku liniju 080 888 888. Traženje podrške u vezi s roditeljstvom u najboljem je interesu svakog djeteta.

Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru
Michaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru
UNICEFCrna Gora / Duško Miljanić / 2018
Zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Michaela Bauer poručuje da roditelji imaju pravo na podršku u suočavanju s bezbrojnim izazovima roditeljstva u Podgorici u decembru 2018.

Direktorica NVO Udruženje „Roditelji“, Kristina Mihailović, saopštila je da je u protekloj godini roditeljsku liniju − besplatni, anonimni i povjerljivi servis − pozvalo 470 osoba, te da je još oko 200 roditelja pomoć ili savjet zatražilo putem maila i društvenih mreža.

„Pozivi su se uglavnom odnosili na porodične odnose, problem u vezi sa školom i vrtićem, vršnjačkim nasiljem, razvojnim poteškoćama djeteta, a pozivaoci su od naših savjetnika tražili i savjete u vezi s pravnim pitanjima, kao i da ih upute na institucije u vezi s određenim problemom“, kazala je Mihailović i podjetila da je ovaj servis dostupan svakog radnog dana od 16 do 20 sati.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, ističe da je, zahvaljujući preuzetim aktivnostima u cilju zaštite od nasilja, Crna Gora u 2017. postala jedna od zemalja predvodnica Globalnog partnerstva za zaustavljanje nasilja nad djecom.

„Nasilje postaje sve vidljivije, tako da se broj djece žrtava kojima su centri za socijalni rad pružili mjere zaštite povećao sa 310, koliko je bilo 2014. godine, na 448, koliko ih je bilo početkom ove godine, što predstavlja povećanje od 44 odsto”, kazao je Purišić i najavio da će danas, nakon svečanog uručivanja licenci u Dječjem domu „Mladost” u Bijeloj, početi s radom nacionalna SOS dječja linija, kao i Prihvatilište za djecu žrtve zlostavljanja.

Zamjenica šefa sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Audrone Urbonaviciute, smatra da je kolektivna odgovornost svakog društva da obezbijedi da svako dijete odrasta u zdravoj porodici punoj ljubavi i da ostvari svoja prava koja se tiču obrazovanja i pristupa socijalnim uslugama.

Lansiranje besplatne SOS roditeljske linje
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

„Najnoviji izvještaj Evropske komisije, kada je u pitanju Crna Gora, sadrži konstataciju da rodno zasnovano nasilje i nasilje nad djecom i dalje ostaje ozbiljan razlog za zabrinutost. Takođe je konstatovano da je s usvajanjem izmjena Krivičnog zakonika, u julu 2017. godine, ostvareno usklađivanje s Istanbulskom konvencijom o prevenciji i borbi protiv nasilja“, ističe Urbonaviciute.

Rad nacionalne SOS roditeljske linije omogućen je zahvaljujući društveno odgovornim kompanijama iz privatnog sektora. Uz podršku Telekoma, Telenora, M-tela i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, roditelji u Crnoj Gori ovu liniju koriste besplatno.

Roditeljska linija uspostavljena je početkom 2017. godine i to u okviru programa „Zaštita prava djeteta kroz pozitivno roditeljstvo“, koji je sprovela NVO Udruženje „Roditelji“, uz podršku UNICEF-a i Evropske unije. Ovaj program dio je višegodišnje regionalne inicijative, čiji je cilj unapređenje zaštite djece od nasilja i socijalna inkluzija djece sa smetnjama u razvoju, a sprovodi se kroz partnerstvo UNICEF-a, Evropskog foruma osoba s invaliditetom (EDF), Evropske unije i vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU.

UNICEF Montenegro
Novi TV spot prve, nacionalne i besplatne roditeljske SOS linije