Poboljšanje kvaliteta i inovacije ubrzavaju reformu sistema obrazovanja

Ubrzavanje reforme obrazovnog sistema

UNICEF Crna Gora
Young volunteers tweeting about the conference
UNICEF Crna Gora / Dalibor Sevaljevic / 2015
27 Oktobar 2015

PODGORICA, 27. oktobar, 2015. - Ubrzavanje reforme obrazovnog sistema kako bi se proširio obuhvat predškolskim i inkluzivnim obrazovanjem i poboljšao kvalitet da bi se učenici bolje pripremili za izazove koje nosi 21. vijek, značajno će doprinijeti razvoju Crne Gore.

Crnogorski ministar obrazovanja govori na konferenciji u Podgorici
UNICEF Montenegro / Dalibor Sevaljevic / 2015
Crnogorski ministar obrazovanja govori na konferenciji u Podgorici

To je poručeno sa međunarodne konferencije "Kvalitet, inkluzija i inovacije – temelji za budućnost", petom događaju koji se organizuje od jula 2014. godine, sa ciljem da podsjeti da uspjeh društva u cjelini zavisi od kvaliteta obrazovanja na svim nivoima, te da inicijative za kvalitetno obrazovanje treba da budu jedna od prioritetnih razvojnih oblasti Crne Gore.

Konferencija, koju su organizovali UNICEF i Ministarstvo prosvjete, u fokusu je imala tri glavna izazova sa kojima se crnogorski obrazovni sistem danas suočava: učenje socijalnih i emocionalnih vještina za 21. vijek; obezbjeđivanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i povećanje obuhvata i poboljšanje kvaliteta predškolskog obrazovanja. 

Šef predstavništva UNICEF-a, Bendžamin Perks, smatra da reforma obrazovnog sektora nikada nije pomjeranje sa jedne statičke pozicije na drugu, već prije svega jedan kontinuirani napor da se ostane u korak sa ritmom razvoja i promjena u pedagogiji, dječjoj psihologiji i dječjem razvoju.

"Radi se o materiji koja se stalno razvija i mi na globalnom nivou o tome saznajemo nove stvari svake godine. Važno je to znanje donijeti u srce Crne Gore tako da možemo da ga podijelimo, učimo iz njega i rastemo", Perks je kazao.

Konferenciju prate predstavnici predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i predstavnici relevantnih institucija
UNICEF Montenegro / Dalibor Sevaljevic / 2015
Konferenciju prate predstavnici predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i predstavnici relevantnih institucija

"Kompletno podizanje kvaliteta obrazovanja iz početka, od samih osnova, od predškolskog obrazovanja, neće dati onaj željeni rezultat ako to ne krene od samog predškolskog obrazovanja. Nova strategija koju radi Ministarstvo prosvjete daće kvalitetan odgovor kako vidimo i gdje želimo da bude predškolsko obrazovanje u narednom petogodišnjem ciklusu", rekao je ministar prosvjete Predrag Bošković.

Najnoviji nalazi iz izvještaja kojim se ocjenjuje uloga škola u prenošenju pozitivnih vrijednosti i vrlina učenicima ukazuju na to da djeca u Crnoj Gori ne razvijaju uvijek emocionalne i socijalne vještine potrebne za uspjeh u društvu 21. vijeka. 

Zato su Zavod za školstvo, uz podršku UNICEF-a i Jubilej centra za karakter i vrline Univerziteta u Birmingemu, pokrenuli inicijativu u etiri pilot škole, koja ima za cilj razvoj kod djece upravo tih vještina i to na redovnim časovima, korišćenjem inovativnih nastavnih tehnika i grupnog rada kako bi se kod djece podsticalo samopouzdanje, radoznalost i empatija. 

Cilj te inicijative jeste da usmjerimo jedan vrlo svjestan, planiran i ciljan napor da ovu zanemarenu funkciju škole - vaspitnu, stavimo u fokus pažnje, objasnila je Anđa Baskovic iz Zavoda za školstvo.

"Da radimo na razvoju važnih vrijednosti i vrlina učenika, kako bi ih pripremali da se uspješno suočavaju sa svim onim što ih čeka u budućem školovanju, u radu, karijeri, učešću u društvu", Backović je kazala.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks govori na konferenciji u Podgorici
UNICEF Crna Gora / Dalibor Sevaljevic / 2015
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks govori na konferenciji u Podgorici

"Vjerujemo da karakter, moral, vrijednosti, vrline mogu da se nauče. Postoji mnogo načina da se to učini. To se može učiti kao poseban predmet koji se uklapa u školski dan unutar nastavnog programa, ili kao odvojen predmet zvani karakterno ili građansko obrazovanje, ali i kroz posebne školske predmete poput nauke, istorije i tako dalje", rekao je Ejdan Tompson, iz Jubilej centar za karakter i vrline Univerziteta u Birmingemu.

Na konferenciji je bilo riječi i o inkluzivnom obrazovanju. Neophodno povećati obuhvat djece sa smetnjama u razvoju i poboljšati kvalitet inkluzivnog obrazovanja. Glavni cilj strategije, kazala je Tamara Milić iz Ministarstva prosvjete, jeste da se djeci sa posebnim obrazovnim potrebama omogući pristup obrazovanju. "Pristup u smislu ispunjavanja jedne od osnovnih dimenzija procesa obrazovanja i vaspitanja, a to je pravednost“, istakla je Milić.

Predškolsko obrazovanje bilo je treća tema konferencije. Podaci za 2014. godinu pokazuju da je u Crnoj Gori bilo oko 22.000 djece uzrasta 3 do 6 godina, a od toga je 52 odsto upisano u predškolske ustanove, ali ih svega oko 40 odsto zaista i pohađa.

Zato su UNICEF i Vlada prepoznali potrebnu za hitnim povećanjem obuhvata i to na način što bi se osmislila dugoročna rješenja koja uključuju uvođenje besplatnog trosatnog pripremnog predškolskog programa. Tim programom bi se fazno, u periodu od pet godina, obuhvatila sva djeca uzrasta 3 do 6 godina.

Jan Peters, iz Međunarodnog centara za rano obrazovanje u Belgiju, kaže da djeca, kada su veoma mala i pohađaju rano obrazovanje, po prvi put stiču osjećaj o tome što je učenje, i njihov stav o učenju se tako formira u prvim godinama života. 

"Ako su tu podstaknuti, oni zavole učenje, i, kasnije, kada krenu u osnovnu školu, imaće pozitivan stav prema učenju", Peters objašnjava.

UNICEF Crna Gora

Kroz novi program bi se realizovao minimum od 600 sati potrebnog kvalitetnog pedagoškog učenja godišnje kako bi se premostio jaz koji postoji u pogledu spremnosti djece za polazak u školu. 

Šef predstavništva UNICEF-a, Bendžamin Perks, kaže da predškolsko obrazovanje nije samo stvar učenja. To je najvažniji aspekt u borbi protiv dječjeg i međugeneracijskog siromaštva.

"Znamo da je jedan od najvećih troškova za porodice koje žive u siromaštvu u Crnoj Gori obrazovni razvoj njihove djece. Ta djeca imaju deset puta manju vjerovatnoću da idu u predškolsko obrazovanje nego djeca u dobrostojećim porodicama. Vlada je prepoznala ovo kao jedan od prioriteta reformskog procesa. Nadamo se da ćete ideje o kojima smo ovdje govorili širiti dalje i podijeliti sa svojim lokalnim zajednicama i školama, kao i da ćete zaista razmisliti kako možemo kontinuirano poboljšavati obrazovanje naše djece da bi im obezbijedili ono što je njihovo osnovno pravo - optimalne šanse da uspiju, razvijaju se i doprinose društvu u 21. vijeku", Perks je poručio.

Naučna istraživanja širom svijeta pokazuju da kvalitetno predškolsko obrazovanje vodi ka boljem uspjehu u školi, pravilnom razvoju djece, smanjenju stope nezaposlenosti i time podržava socio-ekonomski razvoj cijele zemlje. Stoga su investicije u predškolsko obrazovanje među najisplativijima za unapređenje života pojedinca, ali i društva u cijelini.