Međusektorskom saradnjom do osnaživanja adolescenata

Kakvu podršku dobijaju adolescenti u Crnoj Gori da ostvare svoj puni potencijal?

UNICEF Crna Gora
UNICEF Montenegro representative with adolescents
UNICEF Montenegro / Dusko Miljanic / 2017
25 Septembar 2017

PODGORICA, 25. septembar, 2017. - Kakvu podršku dobijaju adolescenti u Crnoj Gori da ostvare svoj puni potencijal?

Predsjednica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore Andrea Mićanović objašnjava kako adolescenti reaguju kada im spomene da je Komitet Ujedinjenih nacija za prava djeteta uputio državama članicama smjernice za osnaživanje položaja adolescenata: "Jedan mladić je kazao da ne zna ni da ima prava, a kamoli da postoji Komitet koji tjera Crnu Goru da ta prava i omogući."

Prošle godine, Komitet UN za prava djeteta utvrdio je da su potencijali adolescenata širom svijeta ugroženi, jer nedostaju investicije koje bi ih podržale. Činjenica da trenutno imamo najveći broj adolescenata na svijetu ikada, čak 1,8 milijardi, opominje da ne možemo ignorisati potrebe mladih koji se nalaze u osjetljivom dobu razvoja.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
UNICEF Crna Gora / Dusko Miljanic / 2017
Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori pozdravlja adolescente – volontere tokom konferencije “Moć adolescencije” koja se održala u Podgorici u septembru 2017. godine

Naučna saznanja i dokazi ukazuju na to da kada djevojke i mladići ovog uzrasta dobiju adekvatnu podršku odraslih, kao i kada se sprovode politike i pružaju servisi prilagođeni njihovim potrebama, oni onda imaju potencijal da prekinu višegeneracijske cikluse siromaštva, diskriminacije i nasilja.

Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori

Ove informacije bile su korisne i za predstavnike crnogorskih institucija, jer adolescencija još uvijek nije prepoznata kao poseban razvojni period u crnogorskim politikama za mlade. Crna Gora je nedavno usvojila Strategiju za mlade i Zakon o mladima, a oni se dalje mogu unaprijediti određivanjem posebnih mjera za pružanje podrške adolescentima.

To su zaključci istraživanja agencije IPSOS koje je predstavila Katarina Jovanović.

Sa novim nalazima neuronauke, jasno je da adolescencija obuhvata period od 10. do 19. godine i to mora da uđe u zakone i strategije i omogući stručnjacima u različitim institucijama da sistematski pristupe adolescentima, zaštiti njihovih prava, osnaživanju i podršci.

Katarina Jovanović, IPSOS
UNICEF Montenegro
85 464 adolescenata živi u CG a ovo su glasovi nekih od njih

 U Crnoj Gori živi oko 85.000 djevojaka i mladića uzrasta od 10 do 19 godina, koje nazivamo adolescentima. Oni čine 14% ukupnog stanovništva naše države. Bolja podrška njihovom razvoju može se pružiti kroz veći broj sportskih aktivnosti za mlade u lokalnim zajednicama, istakao je ministar sporta Nikola Janović.

Sport predstavlja nedovoljno iskorišćen potencijal u unapređivanju psihofizičkog stanja adolescenata i veoma je bitna karika u lancu njihovog mentalnog sazrijevanja, jer podstiče razvoj ličnosti i izražavanje individualnosti. Baveći se sportom mladi jačaju samopouzdanje, upornost, odgovornost, osjećaj za fer plej i timski rad, povećavaju samopoštovanje i zadovoljstvo sobom.

Nikola Janovic, ministar sporta

Stručnjaci upozoravaju da je adolescencija delikatan razvojni period, zbog čega je neophodno pružiti veću podršku adolescentima. Direktor odsjeka za istraživanje i razvoj u američkoj organizaciji CARE Džošua Harvi ima poruku za donosioce odluka.

Džošua Harvi, direktor odsjeka za istraživanje i razvoj u američkoj organizaciji CARE, govori o tome zašto je važno pružiti veću podršku adolescentima
UNICEF Crna Gora / Dusko Miljanic / 2017
Džošua Harvi, direktor odsjeka za istraživanje i razvoj u američkoj organizaciji CARE, govori o tome zašto je važno pružiti veću podršku adolescentima

Nadležni treba da izgrade sisteme koji će u isto vrijeme poštovati potrebu adolescenata za autonomijom i samostalnim odlučivanjem, ali i podržati ih u zadovoljavanju emocionalnih, fizičkih i društvenih potreba.

Džošua Harvi, direktor odsjeka za istraživanje i razvoj u američkoj organizaciji CARE

Harvi ističe i značaj međusektorske saradnje u obezbjeđivanju adekvatnih servisa podrške adolescentima.

Danijel Sigel, profesor kliničke psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kaliforniji, Los Anđeles, upozorava da ne treba izjednačavati adolescenciju sa pubertetom i periodom bezrazložne impulsivnosti mlade osobe: "Adolescencija nije isto što i pubertet, u pitanju je preoblikovanje mozga".

Stoga je promocija zdravog razvoja u drugoj dekadi života pojedinca jedna od najvažnijih dugoročnih investicija koje bilo koje društvo može da preduzme, zaključuje Kogali.

Konferencija “Moć adolescencije” prilika je za predstavnike nadležnih institucija, civilnog sektora, adolescenata, Univerziteta Crne Gore i privatnog sektora da razmijene mišljenja o najboljim načinima da se podrže adolescenti u Crnoj Gori kako bi dostigli svoj puni potencijal.

Konferencija je organizovana u okviru programa ,,Osnaživanje i participacija adolescenata u Crnoj Gori”, koji sprovode predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, kao i Ministarstvo sporta, uz podršku globalne finansijske institucije ING. Organizaciju ove konferencije podržao je i Crnogorski Telekom.