Advokati po mjeri djeteta

Advokati u Crnoj Gori obučeni da pomognu da se u sudskom postupku čuje autentično mišljenje djeteta

Tina Dimić Raičević
Dijete okrenuto leđima sjedi na zidu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
05 Jul 2018

PODGORICA, 5. JULA, 2018. - U savršenom svijetu, svako dijete trebalo bi da ima makar jednog roditelja koji brine o njegovom najboljem interesu. Kako ovo nije savršen svijet, djeci su ponekad potrebni pravni zastupnici. Oko 30 advokata u Crnoj Gori, u oktobru prošle godine, prošlo je obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa.

Advokatica Olja Mihailovic
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Advokatica Olja Mihailović, u Podgorici, tokom jula 2018, priča o načinima da se zaštiti najbolji interes djeteta kada su roditelji tokom konfliktnog razvoda zaslijepljeni sukobom

Advokatica Olja Mihailović jedna je od učesnica te obuke. Ona objašnjava da privremenog zastupnika postavlja sud. Cilj je da se zaštiti interes djeteta koje je uključeno u slučaj „visokog sukoba“ njegovih ili njenih roditelja.

Ako sud procijeni da, u sporu za zaštitu prava djeteta ili u sporu za vršenje roditeljskog prava, dijete kao stranka nije pravno zastupano na odgovarajući način, dužan je da djetetu postavi privremenog zastupnika.

Olja Mihailović, advokatica

Prema njenom mišljenju, jedan od ključnih problema je što osobe koje su u konfliktnom razvodu gotovo nikada ne mogu da razdvoje partnerski od roditeljskog odnosa.

„Partnerski odnos njih apsolutno oslijepi i oni svoju djecu ne vide, tako da u tom trenutku jedino mi koji smo uključeni u postupak vidimo djecu na pravi način i možemo da prepoznamo njihove interese”, kaže Olja.

Kako bi sva lica uključena u postupak mogla što bolje da prepoznaju i štite interese djece, Ministarstvo pravde, u saradnji s UNICEF-om, organizuje obuke za profesionalce iz različitih oblasti.

Obuke su veoma važne, jer svi moramo da unapređujemo vještine i znanja. Na neki način, pravni zastupnik mora da bude i dječji psiholog, kako bi ostvario dobru komunikaciju s djetetom i uspio da zaštiti njegove interese.

Olja Mihailović, advokatica

Ona smatra da se izmjenama Porodičnog zakona značajno doprinijelo boljem razumijevanju principa zaštite najboljeg interesa djeteta: „U ranijem zakonskom rješenju najbolji interes djeteta bio je manje-više deklarativan, a sada imamo član koji precizira kriterijume koji utvrđuju najbolji interes djeteta. Imamo zakonodavni okvir koji je, po mom mišljenju, idealan.“

Nevena Petrusic, an expert
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018
Ekspertkinja Nevena Petrušić, u Podgorici, tokom jula 2018, ističe koliko je značajno da se čuje glas djeteta kad mu se roditelji razvode

I Nevena Petrušić, ekspertkinja koja je učestvovala u procesu izmjena Porodičnog zakona, kaže da Crna Gora može biti ponosna na svoj zakonodavni okvir. Smatra da u narednom periodu treba raditi na dodatnoj edukaciji svih profesionalaca koji učestvuju u ovakvim postupcima.

Naročito je značajno da na obukama budu zajedno ljudi iz različitih sistema, koji, opet – svako u svojoj ulozi, svako sa svojim zadatkom, ali svi s istim ciljem, u situaciji kada dijete prolazi kroz ovakve postupke – pronađu rješenje koje će na najbolji mogući način zadovoljiti potrebe djeteta i omogućiti djetetu da se njegov glas čuje.

Nevena Petrušić, ekspertkinja

Svi profesionalci uključeni u postupke s „visokim sukobom” izloženi su velikom stresu i često lošim iskustvima. Međutim, svi su saglasni da je, uprkos tome, osjećaj da pomažete djeci da prođu kroz tešku životnu fazu istovremeno i nagrada za uloženi trud.