Suzbijanje siromaštva u Crnoj Gori pomoću adekvatne socijalne i dječje zaštite

Pregled održivih scenarija reformi

Publikacija, foto SDG
UNICEF/Zoran Jovanović

Istaknuti djelovi

Publikacija je nastala u okviru zajedničke inicijative Ujedinjenih nacija pod nazivom „Aktiviraj! Integrisana socijalna zaštita i zapošljavanje u cilju ubrzavanja napretka za mlade ljude u Crnoj Gori“ koju je podržao Zajednički fond za održivi razvoj. Istraživanje po međunarodno provjerenoj metodologiji sproveo je Univerzitet u Mastrihtu, u saradnji s Ministarstvom finansija i socijalnog staranja Crne Gore, Upravom za statistiku – Monstat, UNICEF-om i UNDP-om.

Siromastvo
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski