Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema 2022-2027.

S akcionim planom za 2022. i 2023. godinu

Digitalizacija
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Istaknuti djelovi

Izradu Strategije za digitalizaciju obrazovanja podržali su EU DG NEAR i Regionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, a u okviru Regionalnog projekta za ublažavanje uticaja kovida-19 na živote djece i porodica na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Digitalno ucenje
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski