Razmatranja javnozdravstvenih mjera u kontekstu COVID-a-19 u vezi s radom škola

Prilog Razmatranjima prilagođavanja javnozdravstvenih i socijalnih mjera u kontekstu COVID-a-19

Obrazovanje u toku COVID-a-19
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2020

Istaknuti djelovi

Zemlje širom svijeta preduzimaju opsežne javnozdravstvene i socijalne mjere (engl. skr. PHSM), uključujući i zatvaranje škola, kako bi spriječile širenje virusa SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19. 

Ovaj prilog sadrži razmatranja u vezi s radom škola, uključujući i njihovo zatvaranje i ponovno otvaranje, kao i mjere koje je potrebno preduzeti kako bi se na najmanju moguću mjeru sveo rizik od COVID-a-19 za učenike i zaposlene.

On se odnosi na kontekst obrazovanja za djecu mlađu od 18 godina donoseći opšte principe i ključne preporuke koje se mogu prilagoditi ne samo školama već i određenim kontekstima koji su u vezi sa školom, poput vannastavnih aktivnosti.

Obrazovanje u toku COVID-a-19
Autor
UNICEF, Svjetska zdravstvena organizacija, UNESCO
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 409,89 KB)