Poslovanje po mjeri porodice

Istraživanje poslovnih praksi i stavova adolescenata i mladih

Cover Porodica
UNICEF

Istaknuti djelovi

UNICEF je u periodu od jula do oktobra 2020. godine sproveo sveobuhvatnu analizu uticaja poslovnog sektora na djecu, adolescente i mlade u Crnoj Gori (APU), koja je pokazala da crnogorska preduzeća posjeduju određene prakse i svijest o politici radnog mjesta prilagođenoj djeci, mladima i porodici. Za potrebe istraživanja, preko UNICEF-ove platforme U-Report za Zapadni Balkana sprovedena je anketa o stavovima djece i mladih o poslovnom sektoru u Crnoj Gori. Mladi ispitanici su istakli da će svog budućeg poslodavca najviše vrednovati po dobroj radnoj atmosferi, društvenoj odgovornosti i povoljnostima koje nudi zaposlenima i njihovim porodicama.
 

Porodica poslovanje
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Files available for download