Cunoștințele și atitudinile familiilor în domeniul îngrijirii și dezvoltării timpurii a copiilor

Studiu național reprezentativ (cu excepția regiunii din stânga Nistrului)

ECD KAP Study
UNICEF Moldova

Cele mai importante articole

Dezvoltarea timpurie a copilului (DTC) se referă la primii ani de viață (0-6 ani), interval de timp caracterizat de formarea fundamentelor cognitive, sociale și emoționale, care își vor lăsa amprenta pe tot parcursul vieții. Gradul și complexitatea pregătirii familiei pentru îngrijirea și dezvoltarea copilului la această vârstă fragedă sunt esențiale. Prezentul studiu vine să măsoare evoluția situației în timp pentru principalele domenii ale DTC în ceea ce privește dezvoltarea timpurie a copiilor, îmbunătățirea competențelor parentale, îndeosebi a abilităților privind alimentația şi igiena copilului, recunoașterea/identificarea precoce a semnelor de pericol şi conduita corectă în cazul îmbolnăvirilor, precum şi stimularea cognitivă şi intelectuală a copiilor.

Metodologie
Prezentul studiu se bazează pe datele unui sondaj de opinie realizat pe un eșantion național reprezentativ (cu excepția regiunii din stânga Nistrului) pentru gospodăriile cu copiii de vârsta 0-6 ani, prin interviu față în față cu îngrijitorul principal al copiilor din gospodărie. Eșantionul include 1236 respondenți (cu excepția malului stâng), intervievați în perioada 17 martie – 27 iulie 2023. Sondajul din 2023 reproduce fidel metoda de eșantionare și colectare a datelor a unor studii similare realizate în 2009 și în 2018, oferind posibilitatea pentru analiza comparativă a datelor.

Studiul „Cunoştinţele, atitudinile şi practicile familiilor în domeniul îngrijirii şi dezvoltării timpurii a copiilor" a fost realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” pentru UNICEF Moldova.

Autori: Vasile Cantarji, Veaceslav Bătrînescu, Natalia Vladescu, Patricia Vieru.

Autor
Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”
Data publicării
Limbi
Română