Obrazovanje u ranom detinjstvu

Ovo je dobrim delom posledica niske javne potrošnje na obrazovanje – samo 4,66 % BDP-a. Na Kosovu ne uživaju sva deca pravo na obrazovanje.

A boy and a girls, both 4 years old playing in Kindergarden Ardhmenia, in Prishtina, Capital of Kosovo as part of ECD Programe of UNICEF Kosovo Office in 2011.
UNICEF/UN040598/Karahoda