Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, u partnerstvu sa UNICEF-om, promoviše nedavno usvojeni Zakon o ranom obrazovanju i vaspitanju

19 Septembar 2023
English
UNICEF/2022/S.Karahoda

Priština, 19. septembar 2023 – Danas je Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija (MONTI), u saradnji sa UNICEF-om na Kosovu, bilo domaćin događaja za predstavljanje nedavno usvojenog Zakona o ranom obrazovanju i vaspitanju dece.

Ovaj zakon ima za cilj promovisanje sveobuhvatnog razvoja male dece tako što će po prvi put obezbediti neophodan regulatorni okvir za poboljšanje kvaliteta i obuhvata usluga brige i obrazovanja za decu uzrasta 0 do 6 godina.

Zakon takođe ima za cilj da podrži kontinuirano obrazovanje u ranom detinjstvu u porodici, ojača koordinaciju između institucija i unapredi kvalitet obrazovanja i brige u ranom detinjstvu uvođenjem novog nastavnog plana i programa, obukom pružalaca usluga i ojačanim sistemima kontorle i licenciranja.

Događaj je okupio kreatore politika, profesionalce u obrazovanju i predstavnike ministarstava, opština, ambasada i lokalnih i međunarodnih organizacija koje rade u oblasti obrazovanja kako bi podigli svest o novom zakonu i razgovarali o važnosti obrazovanja u ranom detinjstvu na Kosovu.

„Kao ministarka, kao nastavnica i kao majka, ponosna sam na ostvarene uspehe u tom pogledu – dobro poznavajući sve faze razvoja deteta, kod kuće, u društvu i u školi. Ovaj institucionalni korak od izuzetne važnosti vredi dostojanstveno zabeležiti jednim ovakvim događajem kao što je ovaj danas, zajedno sa svima koji su dali doprinos,“ rekla je ministarka obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, gđa Arberie Nagavci.

Ovo usvajanje Zakona o obrazovanju i vaspitanju u ranom detinjstvu (ECE) usledilo je nakon događaja na visokom nivou razvoja u ranom detinjstvu (ECD) održanog 2022. godine, pod pokroviteljstvom predsednika Kosova, uz podršku UNICEF-a i Svetske banke, koji je proizveo Poziv na akciju u pet tačaka kako bi se osigurala transformativna poboljšanja u ishodima za malu decu i njihove porodice.

„Kosovo je prepoznalo važnost ulaganja u ljudski kapital, a posebno u zdravstvo, obrazovanje i socijalne usluge u periodu ranog detinjstva“, rekla je Nona Ziherman, šefica UNICEF-a na Kosovu. „Sada je vreme da se ubrza, a ovaj novi zakon pruža odličnu mapu puta za brzo proširenje pristupa uslugama ECE-a na Kosovu sa sadašnjih 38% na cilj od 55% iz strateškog plana za obrazovanje Kosova.”

UNICEF podržava MONTI u izradi revidiranog Zakona o ranom obrazovanju i vaspitanju od 2019. godine i nastaviće da pruža tehničku i finansijsku podršku kako bi se osiguralo puno sprovođenje ove reforme. UNICEF poziva sve partnere da podrže pristup kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju i vaspitanju u ranom detinjstvu i uslugama brige za svu decu na Kosovu.

Kontakti za medije.

Dafina Zuna
Službenik za komunikacije
UNICEF na Kosovu

O UNICEF-u
UNICEF radi na nekim od najtežih mesta na svetu, kako bi došao do najugroženije dece na svetu. U više od 190 zemalja i teritorija, radimo za svako dete, na svakom mestu, kako bismo izgradili bolji svet za sve.

Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu, posetite:

https://www.unicef.org/kosovoprogramme/