தமிழகத்தில் உள்ள குழந்தைகள்

இந்தியாவிலேயே மிக குறைந்த அளவு குழந்தைகள் இறப்பு விகிதத்தையும், குறைந்த அளவு தொற்று பரவலையும் கொண்டுள்ள மாநிலம் ஆகும். தொடக்கப்பள்ளி சேர்க்கை எண்ணிக்கையும் இந்தியாவிலேயே மிக அதிக அளவாக உள்ளது.

UNICEF India celebrity advocate Trisha Krishnan at ¬AIR site TNSCB Community Hall in Ennore, Chennai.
UNICEF/UN0342682/Kolari