Miesto plné protikladov

Bez stability a ich domovov, Gabčíkovo sa stalo domovom pre takmer tisíc Ukrajincov, 300 z nich sú práve deti. Toto je ich príbeh.

UNICEF
Building of the Humanitarian Center in Gabčíkovo.
UNICEF/UN0783086/Kazimirova
22 February 2023