Byť učiteľkou je môj život a moja misia

Nikola pochádza z učiteľskej rodiny a jej kariérna dráha bola vytýčená už v detstve. Učiť deti je pre ňu poslaním.

UNICEF
Nikola is the first grade teacher at the Taras Shevchenko School in Prešov for Slovak and Ukrainian children.
UNICEF/UN0789464/Kazimirova
03 March 2023