Szczepienie dziecka podczas konfliktu jest ważniejsze niż KIEDYKOLWIEK

Badanie barier w dostępie do rutynowych szczepień wśród matek z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy i pracowników ochrony zdrowia w Polsce

Cover_Immunization
UNICEF

Highlights

Podczas Europejskiego Tygodnia Szczepień UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce opublikował raport z badań przeprowadzonych we współpracy z Fundacją Instytutu Matki i Dziecka, Yale School of Medicine i Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na temat czynników wspierających i barier utrudniających udział dzieci z doświadczeniem uchodźczym w programach rutynowych szczepień.

Badania wykazały, że ponad jedna trzecia matek z Ukrainy w Polsce, których dzieci nie ukończyły jeszcze siódmego roku życia, twierdzi, że nie wie, jak zaszczepić swoje dzieci w Polsce. W odpowiedzi na te wyniki konieczne jest podjęcie działań mających na celu nie tylko odbudowanie zaufania do skuteczności i bezpieczeństwa szczepień, ale także promowanie szczepień wśród rodzin mieszkających w Polsce.

Eksperci zbadali wpływ komunikacji o szczepieniach na proces decyzyjny matek z Ukrainy.Testowanie różnych komunikatów miało na celu sprawdzenie, która z trzech narracji wpłynie na decyzję o umówieniu dzieci na wizytę w celu ich zaszczepienia (poprzez link podany w badaniu). Wyniki pokazały, że najskuteczniejszy okazał się przekaz podkreślający wyjątkową sytuację mieszkańców z Ukrainy, co przełożyło się na wzrost liczby zapisów na szczepienia poprzez link dostępny w badaniu.

Decyzje dotyczące udziału w szczepieniach ochronnych są kształtowane przez różnorodne czynniki. Ramy Behawioralnych i Społecznych Czynników Szczepień (BeSD) wskazują, że elementy poznawcze i emocjonalne, obok dynamiki społecznej, odgrywają kluczowe role w motywowaniu osób do wykonania szczepień. Ponadto sposób prezentacji informacji o szczepieniach może znacząco wpłynąć na decyzję dotyczącą zaszczepienia się lub nie, dlatego tak ważny jest sposób formułowania przekazu komunikacyjnego.

- Niskie wskaźniki szczepień oznaczają, że zarówno uchodźcy, jak i społeczności przyjmujące są narażone na choroby, którym można zapobiec. UNICEF nieustannie działa, aby chronić dzieci przed chorobami, dlatego współpracujemy nie tylko z władzami rządowymi, partnerami samorządowymi i lokalnymi organizacjami, ale także słuchamy głosów tych, którym pomagamy, aby lepiej zrozumieć ich zachowania i dotrzeć do nich z przekazem, który pozytywnie wpływa na ich decyzje dotyczące szczepień dzieci – mówi Nona Zicherman, Koordynatorka Krajowa Biura UNICEF Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Prezentowany raport podsumowuje wyniki badań realizowanych metodą mieszaną (mix-method research) z wykorzystaniem badań jakościowych i ilościowych w celu rozpoznania czynników wpływających na udział dzieci - uchodźców z Ukrainy w Polsce w rutynowych szczepieniach.

Cover_Immunization
Author(s)
Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce
Publication date
Languages
Polish, English