BM, COVID-19 salgınına yönelik küresel insani yardım planını harekete geçiriyor

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore’nin açıklaması

25 Mart 2020

Multimedya materyalleri için: https://weshare.unicef.org/Package/2AM408W4FV9P

 

NEW YORK, 25 Mart 2020 – “COVID-19, yalnızca birkaç ay içinde dünyanın dört bir yanındaki çocukların yaşamlarını altüst etti. Yüz milyonlarca çocuk okula gitmiyor. Ebeveynler ve görevliler işlerinden oldu. Sınırlar kapatıldı.

“Çocuklar bu salgının gizli mağdurları. Bu salgının çocukların sağlığı, refahı, gelişimi ve gelecek beklentileri üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkisinden endişe duyuyoruz. 

“Çocukların su ve hijyen hizmetlerine erişimlerinin olmamasından endişe duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, COVID-19 ile mücadelede ellerin sabunla yıkanması kritik önem taşıyor. Buna karşın dünya nüfusunun yüzde 40’ının, bir başka deyişle 3 milyar insanın evinde su ve sabunla el yıkama imkânı yok.

“Daha da kötüsü, sağlık kuruluşlarının yüzde 16’sında, başka bir deyişle her 6 sağlık kuruluşundan 1’inde hijyen hizmetleri yok. Ayrıca dünyadaki okulların üçte birinden fazlasında ve en az gelişmiş ülkelerdeki okulların yarısında çocukların ellerini yıkayabilecekleri herhangi bir alan yok.

“Çocukların eğitiminden endişe duyuyoruz. En az 120 ülkede, okulların ülke çapında kapatılmasından dünyadaki öğrencilerin yarısından fazlası etkilendi.

“Bu öğrencilerin çoğunun, durum iyileşir iyileşmez öğrenim hayatlarına kaldıkları yerden devam edeceklerini umuyoruz. Ancak, tecrübelerimizden biliyoruz ki kırılgan durumdaki çocuklar okuldan ne kadar uzun süre uzak kalırsa okula dönme olasılıkları bir o kadar düşük olmaktadır.

“Okulların kapatılması sadece öğrenimi sınırlandırmakla kalmayıp okulda beslenme, sağlık programları, temiz su ve doğru bilgiye erişimi de sınırlandırmaktadır.

“Bu nedenle, UNICEF ister çevrimiçi derslerle ister radyo ve televizyon programlarıyla öğrenme olsun alternatif öğrenme olanaklarını tespit etmek üzere dünyanın dört bir yanındaki devletlerin eğitim bakanlıklarıyla birlikte çalışıyor.

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) yanı sıra biz de ebeveynlere, öğretmenlere, okul idarecilerine ve diğer ilgililere çocukları güvende tutarken öğrenimlerine devam etmelerini nasıl sağlayabileceklerine ilişkin tavsiye niteliğinde rehberler yayınladık.

“Çocukların korunmasına ilişkin endişe duyuyoruz. Okullar kapandığında, işten çıkarmalar olduğunda ve hareketlilik kısıtlandığında çocukların daha fazla istismar, şiddet ve suistimal riskiyle karşı karşıya kaldığını geçmişte yaşanmış sağlıkla ilgili acil durumlardan biliyoruz.

“Örneğin, Batı Afrika’daki Ebola salgınına bağlı olarak 2014-2016 yılları arasında okulların kapatılması sonucunda çocuk işçiliği, ihmal, cinsel istismar ve ergen gebeliklerinde hızlı bir artış meydana gelmişti.

“Çocukların, aşılama ve çocukluk çağı hastalıklarının tedavisi dâhil temel sağlık hizmetlerine erişiminden endişe duyuyoruz. Bir çocuğu COVID-19’dan kurtarırken birçok çocuğu zatürre, kızamık ve koleraya kurban veremeyiz.

“Çocukların ruh sağlığından endişe duyuyoruz. Çocuklar ve gençler, arkadaşlarıyla sohbet edecekleri, derslerine gidecekleri ve spor yapacakları çocukluk ve gençlik çağlarının en güzel zamanlarını kaçırıyorlar. Bu durum da kaygı düzeyini arttırarak davranışlarında değişikliklere yol açabilir. Ebeveynlerin, öğretmenlerin, çocukların ve gençlerin bu zor günlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için rehber materyaller yayınladık. Depresyon ve ruh sağlığı ciddi konulardır ve her üç kişiden birini etkilemektedir. 

Hareket halinde veya çatışma bölgelerinde yaşayan milyonlarca çocuk için özellikle kaygılıyız. Onlar için bu salgının sonuçları daha önce eşi benzeri görülmemiş boyutlarda olacak. Bu çocuklar; aşırı kalabalık koşullarda, çoğu durumda savaşın devam ettiği bölgelerde veya sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı durumlarda yaşıyor. Altı, sekiz, on veya 12 kişilik bir aile tek bir odada barınabiliyor. Bu ortamlarda kendini izole etmek ve sabunla el yıkamak kolay olmayacaktır. 

“İşte bu yüzden, COVID-19’a yönelik küresel insani yardım planına maddi kaynak sağlamak hayati önem taşımaktadır

“Tek başına UNICEF acil durumda olan ülkelerdeki müdahalemize aktarılmak üzere 405 milyon ABD doları tutarında yardım çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda acil durumda olmayan ülkelerde uygulanacak müdahalemiz için de ilave 246,6 milyon ABD doları çağrısında bulunuyoruz.

“Dolayısıyla, toplam yardım çağrımızın tutarı 651,6 milyon ABD dolarıdır.

“Uluslararası camianın desteğiyle, hep birlikte çalışarak sağlık sistemleri daha zayıf olan ülkelerde hazırlık ve müdahale planlarını ayakta tutabiliriz.

“Uygun el yıkama ve sanitasyon hizmetlerine erişimi arttırabiliriz.

“Farklı gruplarla olan birlikteliğimizi artırarak onlara bulaşmaları önlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayabiliriz.

“Bir yandan olmazsa olmaz, çalışkan sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sağlarken öte yandan enfeksiyon önleme ve kontrolü çalışmalarına destek vermek üzere önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi kişisel koruyucu donanımlarının gerekli yerlere aktarımını sürekli kılabiliriz.

“Ayrıca, hükûmetlerle çalışmalarımızı sürdürerek bütün çocuklara, özellikle de en kırılgan gruplardaki çocuklara yönelik koruma hizmetlerini, psikososyal destek ve uzaktan eğitim olanaklarını güçlendirebiliriz.”

 

 

İrtibat Kişileri

Sema Hosta
Chief of Communication
UNICEF in Türkiye
Telefon: + 90 312 454 10 10
Christopher Tidey
UNICEF New York
Telefon: +1 917 340 3017

UNICEF hakkında

UNICEF dünyanın en zorlu coğrafyalarında dünyadaki en dezavantajlı çocuklara ulaşmak üzere çalışmaktadır. 190’ı aşkın ülke ve bölgede her çocuk için, her yerde, herkes için daha iyi bir dünya inşa etmek üzere çalışıyoruz.

UNICEF’i Twitter ve Facebook’ta takip edin.