UNICEF și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Investind în copii și tineri pentru a asigura o lume mai echitabilă, corectă și sustenabilă pentru toți.

UNICEF
Key visual For children. Against the Coronavirus fundraising campaign
UNICEF/ Adrian Catu
09 Iunie 2020

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost adoptate de către toate statele membre ale Organizației Națiunilor Unite în 2015 pentru a pune capăt sărăciei, pentru a reduce inegalitățile și pentru a construi societăți mai pașnice și prospere până în 2030. Cunoscute și sub denumirea de Obiective Globale, ODD sunt un apel la acțiune pentru a crea o lume în care toți oamenii să conteze.

ODD nu vor putea fi atinse fără a asigura respectarea drepturilor copilului. Întrucât leaderii lumii lucrează pentru a îndeplini promisiunile făcute până în 2030, copiii de pe întreaga planetă iau atitudine pentru a-și asigura dreptul la o sănătate adecvată, educație de calitate, o planetă curată și multe altele. Copiii sunt leaderii de mâine, iar abilitatea lor de a ne proteja viitorul tuturor, depinde de ceea ce facem noi în prezent pentru a le asigura respectarea drepturilor.

Peste 100 de state membre și-au reînnoit angajamentul realizării drepturilor copiilor în contextul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. UNICEF lucrează cu guverne, parteneri și agenții ale Națiunilor Unite pentru a ajuta statele să se asigure că obiectivele aduc rezultate pentru și cu fiecare copil - în prezent și pentru generațiile viitoare.

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni

Sărăcia le refuză copiilor drepturile lor fundamentale la hrană, sănătate, apă, educație, protecție, adăpost și multe altele - reducându-le abilitatea de a construi un viitor mai bun pentru ei înșiși și pentru generațiile viitoare. Fără acțiuni la nivel global, sărăcia în rândul copiilor are șanse să adâncească inegalitățile sociale și să le refuze fetelor și băieților accesul la serviciile de care au nevoie pentru a supraviețui și prospera.

Aproape 1 din 5 copii sau aproximativ 385 de milioane de copii din întreaga lume trăiesc în condiții de sărăcie extremă. UNICEF investește în îmbunătățirea serviciilor sociale astfel încât copiilor să li se asigure toate nevoile de bază.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Eradicarea foametei, realizarea securității alimentare și a nutriției îmbunătățite și promovarea agriculturii

Alimentația adecvată este fundamentală pentru supraviețuirea copiilor, pentru sănătatea și dezvoltarea lor. Copiii bine hrăniți au mai multe șanse să crească și să învețe, să se implice în comunitățile lor și să fie rezistenți în fața bolilor, dezastrelor și a altor urgențe.

În întreaga lume, aproximativ jumătate din toate decesele copiilor cu vârste sub 5 ani sunt cauzate de subnutriție. UNICEF lucrează pentru a înlătura obstacolele către o alimentație adecvată, cu accent pe prevenirea tuturor formelor de subnutriție – inclusiv, subdezvoltarea, pierderea masei musculare și excesul de greutate. Facem aceste lucruri pentru a ne asigura că toți copiii, tinerii și femeile beneficiază de alimentația hrănitoare, sigură, accesibilă și sustenabilă de care au nevoie pentru a-și atinge întregul potențial.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți, la toate vârstele

În prezent mai mulți copii supraviețuiesc decât oricând. Totuși, doar in 2018, 6.2 milioane de copii și tineri adolescenți au murit, majoritatea din cauze prevenibile.

UNICEF lucrează în întreaga lume pentru a consolida sistemele de sănătate; pentru a imuniza și trata copii de boli precum pneumonia, diareea, malaria și alte afecțiuni medicale; pentru a ajuta statele să lupte împotriva bolilor netransmisibile și pentru a susține copiii care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, întârziere de dezvoltare și dizabilități. Pentru a pune capăt deceselor survenite la naștere, în rândul nou-născuților și copiilor și pentru a promova sănătatea și dezvoltarea tuturor copiilor și adolescenților, UNICEF continuă să își extindă activitatea în domeniul asistenței medicale primare în comunitate.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Asigurarea unei educații inclusive și echitabile de calitate și promovarea oportunităților de învățare pentru toţi

În prezent, un număr mai mare decât oricând de copii și adolescenți sunt înscriși în sistemul de învățământ preșcolar, primar și secundar. Și în general, fetele și băieții au o participare școlară aproape egală în cifre. Dar pentru mulți copii, participarea școlară nu duce la învățare.

Progresele care au dus la îmbunătățirea accesului la educație și calitatea învățării nu sunt egale în întreaga lume. Participarea școlară a copiilor și învățarea sunt esențiale în lupta împotriva sărăciei, prevenirii bolilor și pentru construcția unor societăți mai rezistente și pașnice.

UNICEF se concentrează pe echitate și incluziune pentru a le oferi tuturor copiilor șanse de a beneficia de educație de calitate și de programe de dezvoltare a abilităților, începând din copilăria timpurie și în adolescență, oricine ar fi ei, oriunde ar trăi și indiferent de veniturile familiilor lor.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor

Abandonul școlar pentru preluarea sarcinilor gospodărești, căsătoriile forțate în rândul copiilor, confruntarea cu violența bazată pe gen - stereotipurile de gen nocive pot îmbrăca multe forme.

Disparitățile de gen pot începe la naștere și se înmulțesc pe măsură ce copiii cresc. În prezent, aproximativ 650 de milioane de fete și femei din întreaga lume au fost căsătorite minore și peste 200 de milioane au fost victimele mutilării genitale feminine.

Egalitatea de gen este un drept al omului. Aceasta este și o precondiție pentru reducerea sărăciei și promovarea dezvoltării. UNICEF lucrează în întreaga lume pentru ca fetele și băieții să beneficieze de aceleași drepturi, resurse, oportunități și măsuri de protecție. Încorporăm rezultatele obținute în materie de egalitate de gen în toate sectoarele programelor noastre pentru a ne asigura că toți copiii cresc, învață și prosperă indiferent de gen. Punem accent pe practici parentale pozitive, capacitarea adolescentelor și pe analiza datelor pentru a ajuta guvernele să identifice obstacolele în calea egalității de gen.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Asigurarea disponibilității și administrării sustenabile a apei și salubrității pentru toţi

Apa contaminată și salubritatea precară se numără printre principalele cauze ale deceselor în rândul copiilor cu vârste sub 5 ani. Fără apă curată, salubritate și igienă, copiii se confruntă cu un risc sporit de îmbolnăviri ce ar putea fi prevenite și suferă de malnutriție, subdezvoltare și alte probleme importante de sănătate.

Lipsa salubrității și igienei subminează progresele și în alte domenii de dezvoltare, precum educația și egalitatea de gen.

UNICEF lucrează pentru a aduce în locuințe, școli și centrele medicale apă curată și dotări elementare de salubritate și igienă astfel încât copiii să crească și să învețe într-un mediu sigur. În 2018, de exemplu, am depus eforturi pentru a aduce apă curată  în 64 de țări, unui număr de peste 43 de milioane de persoane în contexte umanitare.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Asigurarea accesului la energie accesibilă, sigură, sustenabilă și curată pentru toţi

În fiecare an, peste o jumătate de milion de copii cu vârste sub 5 ani mor din cauze generate de poluarea aerului. Iar un număr și mai mare de copii va suferi din cauza repercusiunilor de lungă durată asupra creierelor și plămânilor în dezvoltare.

Accesul la energie accesibilă și curată este esențial pentru dezvoltarea și bunăstarea copiilor. Iar beneficiile energiei regenerabile oferă mai mult decât sănătate fizică. Pe lângă prevenirea emisiilor de fum toxic, energia regenerabilă poate aduce electricitate și conectivitate în zone lipsite de rețele de energie electrică. Acest lucru susține educația deoarece școlile pot prepara, astfel, mâncarea copiilor, iar lămpile solare pot fi încărcate pentru a le permite elevilor să învețe.

UNICEF lucrează cu partenerii săi pentru a susține energia sustenabilă, punând la dispoziția școlilor sisteme de iluminat cu încărcare solară, pompe cu încărcare solară în comunitățile vulnerabile afectate de secetă și inundații, precum și alte soluții bazate pe energia regenerabilă pentru a îmbunătăți învățarea și sănătatea copiilor.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Promovarea creșterii economice susținute, inclusivă și sustenabilă, angajare totală și productivă și muncă decentă pentru toţi

În prezent rata globală a șomajului în rândul tinerilor este de 13% - de trei ori mai mare decât cea a adulților. Fără investiții urgente în educație și formarea abilităților, populația tânără în creștere rapidă - care se așteaptă să atingă un număr de aproape 2 miliarde de persoane până în 2030 - va fi în mare parte nepregătită pentru ocuparea forței de muncă.

Între timp, aproape 1 din 10 copii din lumea întreagă se confruntă cu exploatare prin muncă, iar aproape jumătate dintre aceștia, muncesc în condiții periculoase. Exploatarea copiilor prin muncă este o cauză și o consecință a sărăciei, care adâncește inegalitățile sociale și discriminarea. UNICEF lucrează în întreaga lume pentru a preveni și elimina exploatarea copiilor prin muncă, abordând impactul lanțului de aprovizionare și a practicilor companiilor asupra copiilor și oferindu-le copiilor servicii de reabilitare și reintegrare. De asemenea UNICEF lucrează cu partenerii Națiunilor Unite pentru a promova abilitățile tinerilor și ocuparea locurilor de muncă, prin Generation Unlimited, un parteneriat al cărui scop este să se asigure că fiecare tânăr se află într-o formă de școlarizare, învățare, formare sau angajare până în 2030.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Construirea infrastructurii, promovarea industrializării inclusive și sustenabile și dezvoltarea inovației

Aproximativ 4 miliarde de tineri- aproape o treime dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani - nu sunt conectați la internet. Această populație de tineri aflată în continuă creștere este supusă pericolului de a nu fi luată în considerare, de a fi exclusă din lumea digitală modernă și privată de tehnologiile care i-ar putea îmbunătăți viața în mod semnificativ.

UNICEF are o experiență îndelungată de aplicare a inovației în contextul dezvoltării și al ajutorului umanitar. Lucrăm cu partenerii noștri pentru a dezvolta tehnologii care să permită păstrarea vaccinurilor la rece, pentru a identifica și trata malnutriția în rândul copiilor și pentru a oferi acces la apă curată comunităților rurale.

Prin Fondul pentru Inovare (Innovation Fund), UNICEF investește în tehnologii precum: blockchain, realitatea virtuală și augmentată, învățare automatizată și inteligență artificială pentru a identifica soluții scalabile care să răspundă dificultăților răspândite la nivel global.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Reducerea inegalității în cadrul și între tari

Progresele obținute pentru a eradica sărăcia sunt inegale. Sărăcia este unul dintre motivele pentru care copiii nu au acces la servicii de îngrijire de bază și de alte tipuri. În întreaga lume, băieți și fete sunt excluși și din motive precum discriminarea de gen, dizabilitățile, limba și etnia. Marginalizarea nu le permite grupurilor să beneficieze de progresele înregistrate și să scape de sărăcie.

UNICEF investește în programele și politicile de protecție socială care reduc consecințele sărăciei și discriminării pe tot parcursul vieții. Măsurile de protecție socială – care se pot prezenta sub forma granturilor pentru copii, mese în școli, dezvoltarea abilităților și alte tipuri de programe de transfer de numerar - au rolul de a le oferi familiilor acces la servicii de sănătate, alimentație hrănitoare și educație de calitate pentru a le oferi tuturor copiilor, indiferent de circumstanțele în care s-au născut, o șansă echitabilă în viață.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Orașe și așezări umane inclusive, sigure, rezistente și sustenabile

Jumătate din copiii lumii trăiesc în zone urbane. Și se previzionează că acest număr va ajunge la aproape 70% până la jumătatea secolului.

Din 1996, UNICEF promovează (Inițiativa Orașelor favorabile copiilor) Child-Friendly Cities Initiative. Împreună cu partenerii, susținem guvernele pentru a dezvolta spații urbane în care copiii să aibă acces la servicii de bază, aer și apă curate; și unde să se simtă în siguranță să se joace, să învețe și să crească. De asemenea, vrem să ne asigurăm că vocile le sunt ascultate și nevoile lor sunt integrate în politici și bugete publice.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Asigurarea modelelor sustenabile de consum și producție

Tendințele actuale de consum și de producție continuă să genereze deșeuri toxice și să reducă resurse naturale valoroase. Copiii sunt cel mai puțin responsabili de degradarea mediului, însă ei vor duce cea mai mare povară a impactului său - în mare parte sub forma problemelor de sănătate și de dezvoltare.

Decenii de dovezi arată că schimbările majore de comportament, precum reciclarea și reducerea consumului de plastic, încep în copilărie. De aceea, UNICEF îi implică  pe băieți și fete pentru a promova comportamente de consum responsabile și favorabile mediului și pentru a oferi un exemplu comunităților lor.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Întreprinderea de acţiuni urgente pentru combaterea modificării climatice și a impactelor sale

Schimbările climatice reprezintă o amenințare directă la adresa abilității copiilor de a supraviețui, crește și prospera. Aproape 90% din povara bolilor atribuibile schimbărilor climatice este dusă de copiii cu vârste sub 5 ani.

În prezent, pentru prima dată, o generație de copii de pe întreaga planetă va crește într-o lume mult mai periculoasă și nesigură din cauza schimbărilor climatice și a degradării mediului.

Măsurile eficiente împotriva schimbărilor climatice sunt un imperativ în protejarea copiilor lumii și respectarea drepturilor lor. UNICEF lucrează cu partenerii săi la nivel internațional și local pentru a asigura un mediu sigur și curat în care copiii să trăiască. Prin eforturile noastre, ne dorim ca, în centrul strategiilor privind schimbările climatice și al planurilor de răspuns să se afle copiii, ei jucând rolul agenților de schimbare care iau măsuri pretutindeni pentru a proteja viitorul planetei noastre.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltarea sustenabilă

În prezent, 530 de milioane de copii trăiesc în zone inundate frecvent , iar 1 din 4 copii va trăi în zone cu stres hidric extrem până în 2040.

Consecințele epidemiei de coronavirus (COVID-19) se resimt în întreaga lume. Pentru mulți copii, o schimbare climatică se resimte printr-o schimbare a calității apei.

În perioadele de secetă sau inundații, în zonele în care nivelul mării crește sau acolo unde gheața sau zăpada se topește în mod neobișnuit, copiii sunt privați de accesul la apa pe care se bazează. Nivelurile crescânde ale mării pot duce la infiltrarea surselor de apă dulce cu apă sărată, apa devenind astfel nepotabilă. Acest lucru se întâmplă deja în zonele joase de coastă și în Statele insulare mici în curs de dezvoltare - în care trăiește aproximativ 25% din populația lumii.

UNICEF susține Statele insulare mici în curs de dezvoltare și alte comunități afectate de nivelurile crescânde ale mării, de niveluri crescute de secetă și stres hidric, de ploi abundente și inundații și de topirea zăpezii, a ghețarilor și a gheții marine. Facem acest lucru prin asigurarea accesului la apă curată, servicii de salubritate și igienă.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Protejarea, refacerea și promovarea folosirii sustenabile a ecosistemelor terestre, administrarea sustenabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, și oprirea și reversiunea degradării terenului și oprirea pierderii biodiversității

Degradarea solului, împreună cu pierderea pădurilor, a diversității speciilor și a biodiversității sunt strâns legate de schimbările climatice și reprezintă o amenințare semnificativă la adresa abilității copiilor de a supraviețui, crește și prospera.

Deși aceste aspecte nu sunt principala țintă a programelor UNICEF, copiii și tinerii și-au exprimat clar punctul de vedere care arată că protejarea și conservarea tuturor formelor de viață ale planetei este importantă pentru bunăstarea oamenilor, pentru prosperitate și pace. UNICEF recunoaște și încurajează leadership-ul copiilor și tinerilor care își propun să sensibilizeze și să pună capăt distrugerii faunei și mediului. De aceea susținem fetele și băieții să  își facă auzite vocile în aspectele legate de mediu.

Voices of Youth este o platformă dedicată tinerilor susținători pentru a le fi sursă de inspirație și de originalitate în aspectele care contează pentru ei. De asemenea, ne unim eforturile cu partenerii Națiunilor Unite pentru a-i implica pe tineri prin intermediul campaniei câștigătoare de premii,Wild for Life care are scopul de a limita comerțul ilegal de animale sălbatice.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Promovarea societăților pașnice și inclusive pentru dezvoltare sustenabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toţi și clădirea instituțiilor eficace, responsabile și inclusive la toate nivelurile

Niciun copil nu trebuie să fie expus la acte de violență, abuz sau neglijare. Totuși milioane de copii de pe întreg Globul continuă să se confrunte cu violența acasă, la școală, în comunități și în mediul online. Copiii dezrădăcinați în urma conflictelor și dezastrelor sunt, în mod special, vulnerabili la violență, inclusiv la exploatare prin muncă și alte forme de exploatare.

Violența îmbracă multe forme: emoțională, fizică, sexuală. Iar efectele sale pot dura o viață întreagă. Sănătatea, bunăstarea și dezvoltarea potențialului copiilor sunt afectate atunci când copiii sunt, fie martori, fie se confruntă ei înșiși cu acte de violență.

Guvernele le pot oferi prima linie de apărare copiilor la risc – sisteme de înregistrare a nașterilor care le oferă copiilor drepturi revendicabile la servicii sociale esențiale, sisteme de justiție echitabile și alte forme de protecție a copilului.

UNICEF lucrează pentru a pune capăt diferitelor forme de violență cu care copii se confruntă în întreaga lume prin susținerea guvernelor în construcția unor sisteme de protecție a copilului mai puternice - inclusiv prin susținerea programelor de asistență socială și sănătate și de aplicare a legii și justiției - și prin contestarea normelor existente în materie de violență, exploatare și abuz.

 

Top ↑

UNICEF and the Sustainable Development Goals
Project Everyone

Întărirea implementării și revitalizarea parteneriatului pentru dezvoltare sustenabilă

Parteneriatele sunt esențiale pentru a obține rezultate pentru fiecare copil. Fiecare joacă un rol important în promovarea ODD.

Abilitatea UNICEF de a susține și capacita copiii și familiile lor depinde de partenerii noștri, care oferă resurse de bază care ne permit să ajungem la copii oriunde s-ar afla aceștia. Lucrăm cu o mare diversitate de parteneri la nivel global, regional, național și local atât din sectorul public, cât și privat.

De exemplu, în 2018 parteneriatele noastre ne-au susținut eforturile pentru a răspunde unui număr de 285 de urgențe care necesitau ajutor umanitar în 90 de state; pentru a susține nașterile în centre medicale pentru 27 de milioane de nou-născuți; pentru a oferi trei doze de vaccin pentavalent unui număr estimat de 66.5 milioane de copii; pentru a susține educația a 12 milioane de copii; pentru a contribui la tratamentul a 4 milioane de copii care sufereau de malnutriție severă acută.

 

Top ↑