Discriminarea rănește

Copiii sunt primele victime ale discriminării.

UNICEF
Children
UNICEF
20 Iunie 2022

Fiecărui copil trebuie să i se asigure toate drepturile, fără deosebire de rasă, culoare, gen, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, origine etnică sau socială, avere, dizabilitate, naştere sau alt statut al său, al părinţilor săi sau al tutorilor săi legali. 

Adeseori, însă, acești copii sunt discriminați și drepturile lor sunt încălcate.

Copiii sunt primele victime ale discriminării.

Ce este discriminarea?

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.

Criterii de discriminare:

Conform legislației în vigoare în România, principalele criterii de discriminare sunt:

 

 • rasă
 • sex(gen)
 • naționalitate
 • orientare sexuală
 • etnie
 • vârstă
 • limbă
 • dizabilitate
 • religie
 • boală cronică necontagioasă
 • categorie socială
 • infectare HIV
 • convingeri
 • apartenență la o categorie defavorizată

Ce poți face dacă ești discriminat:

 

Dacă ai fost victima unui act de discriminare sau dacă știi că cineva a fost discriminat, poți depune o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD): https://www.cncd.ro/depune-o-petitie/

Poți depune petiția în termen de un an de la data săvârșirii faptei de discriminare sau de la data la care ai luat cunostință de ea. Important este să trimiți petiția cât mai repede de la momentul săvârșirii faptei sau de când ai luat act de ea, deoarece, cu trecerea timpului, probele și mărturiile se pierd.

CNCD va înregistra petiția și apoi o înaintează spre soluționare Colegiului Director. Termenul de soluționare a petiției este de 90 de zile. Acest termen este unul de recomandare și poate fi depășit în anumite condiții.

Colegiul director va cerceta existența faptei de discriminare și va cita obligatoriu părţille implicate. Pentru luarea unei decizii corecte, CNCD va face investigații suplimentare și poate chema părțile (pe tine și pe persoana pe care o acuzi de discriminare) la sediul său pentru audieri.

Soluția (Hotărârea Colegiului director) îți va fi comunicată în scris, la adresa de corespondență pe care ai pus-o la dispoziție.