Garantarea siguranţei copiilor

Informații și documente utile

Child Safeguarding
UNICEF

Despre

Garantarea siguranţei copiilor (Child Safeguarding) constă într-un cadru de măsuri şi condiţii prin care limităm riscul la care copiii pot fi expuşi în colaborarea cu organizaţii şi în activităţile care implică personalul adult din organizaţii. 

 

Garantarea siguranţei copiilor este o responsabilitate a tuturor şi trebuie considerată în cadrul tuturor interacţiunilor cu minori, la nivel de proiect sau activitate implementată. 

Garantarea siguranţei copiilor se referă la măsurile active care se pot lua pentru a limita riscurile colaterale directe sau indirecte care ar putea afecta copiii în interacţiunea cu personalul UNICEF, în activităţile organizate de UNICEF sau de organizaţiile şi personalul cu care UNICEF colaborează.    

Riscurile asociate pot fi de tipul: violenţă fizică (inclusiv pedeapsă corporală), violenţă sexuală, exploatare sau abuz, exploatare economică, imposibilitatea de a asigura siguranţă fizică sau emoţională, neglijarea nevoilor fizice, emoţionale şi psihologice, practice culturale dăunătoare, violarea intimităţii şi expunerea nepermisă.   

În acest sens, crearea unui cadru de siguranţă şi de acord din partea copiilor şi a aparţinătorilor lor adulţi-părinţi, reprezentanţi legali sau însoţitori, este sine qva non, fapt pentru care UNICEF a creat un set de instrumente aplicabile unui câmp larg de interacţiuni, care trebuie aduse la cunoştinţa participanţilor înaintea activităţilor, asigurându-se astfel informarea, aprobarea şi consimţământul lor. 

 
Vă prezentăm pe scurt care ar putea fi tipul de activităţi cu copii, în care garantarea siguranţei acestora trebuie asigurată prin instrumente şi formulare specifice:  

 

 •   Activităţi cu contact direct – ceea ce înseamnă prezenţa fizică a copiilor şi interacţiunea directă cu aceştia. Acest tip de activităţi includ şi discuţii la telefon sau în spaţiul online. Exemple: evenimente, vizite de teren, întâlniri de lucru, workshopuri, conferinţe, celebrări, activităţi de joc şi sport etc.   

 •   Activităţi cu contact indirect – includ accesul la datele personale, accesul la imagini, informaţii, specificităţi de caz, citate din afirmaţiile minorilor. Contact indirect poate fi comunicarea prin intermediul unei terţe persoane, dar şi reprezentarea şi afirmaţiile făcute ca din partea unui copil. Example de acest tip sunt campaniile care folosesc imaginile şi poveştile cu copii, sondajele online, cercetări despre şi cu copii, care folosesc date despre copii, publicaţii cu şi despre copii, cu imaginile lor. 


 

Cine pot fi actorii interesați și care trebuie să aplice cadrul de safeguarding promovat de UNICEF?

 

🔹 Personalul UNICEF – oricine lucrează direct cu UNICEF   

🔹 Staff-ul UNICEF, consultanţii individuali, contractorii, internii, voluntarii, personalul care colaborează gratis în anumite activităţi, ambasadori ai bunăvoinţei UNICEF, orice alt tip de personal temporar în colaborare directă.   

🔹 Partenerii UNICEF – oricine lucrează cu UNICEF (inclusiv actori guvernamentali) şi Societatea civilă, parteneri bilaterali sau multilaterali, Comitetele Naţionale UNICEF, furnizori, parteneri din mediul privat sau corporate şi orice alt tip de subcontractori. 


 

Definiții  

 

  • Protecţia Copilului (Child Protection) – se referă în mod special la cum sistemele, cadrele legale, implementarea legilor poate fi întărită sau îmbunătăţită, la toate nivelurile şi pentru o varietate de instituţii şi organizaţii. Protecţia Copilului face lumea mai bună pentru copii.  

  • Garantarea Siguranţei Copiilor (Child Safeguarding) – se referă la cum să facem toate instituţiile/ organizaţiile/ activităţile implementate mai sigure pentru toţi copiii.  Safeguarding face organizaţiile noastre mai sigure pentru copii. 

În toate activităţile derulate, avem datoria şi responsabilitatea de a face tot posibilul să protejăm copiii în orice situație. În tot ce facem, UNICEF în România aplică un set de principii de bază: 

☑️ Binele copilului este considerentul cel mai important. 

☑️ Copiii au acelaşi drept să fie protejaţi împotriva oricărui prejudiciu, indiferent de sexul, cultura, etnia, vârsta, religia sau capacităţile lor. 

☑️ Adulţii au responsabilitatea de a interveni corespunzător dacă există temeri că vreun copil este expus unui pericol.  

☑️ Principiul confidenţialității guvernează toate acțiunile și activitățile în care suntem implicați.  


Pentru a fi la curent cu măsurile implementate de UNICEF în România şi pentru a veni în sprijinul celor ce vor să aplice un cadru de siguranţă, găsiți mai sus, în partea dreaptă a paginii, o serie de documente şi formulare utile ce pot fi descărcate:   

 

1.   Cod de conduită pentru adulţi   

2.   Cod de conduită pentru copii şi tineri  

3.   Cod de conduită pentru sesiunile online organizate cu copii şi adolescenţi  

4.   Formular de consimţământ pentru părinți/ reprezentant legal 

5.   Formular de consimţământ pentru copii şi tineri  

6.   Formular de consimţământ pentru însoţitor  

7.   Instrucţiuni şi formular de raportare în caz de incidente  

8.   Orientări generale pentru jurnaliști privind realizarea de interviuri cu copiii   

9.   Declaraţie pentru profesionişti pentru linie TelVerde   

10.   Ghid şi fişă de răspuns la apeluri linie TelVerde